Misiunea noastră

REPER pentru Management prin Valori este construită pe valorile comune ale membrilor săi cu misiunea de a convinge și încuraja managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori.

Viziunea noastră

Viziunea REPER este aceea a unei societăți așezate pe fundamentul valorilor, în care mediul de afaceri și sectorul public românesc aderă la valori comune și răspund prin conduita lor așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc.

De ce REPER?

REPER este un palindrom a cărui simbolistică denotă orientare, criteriu de recunoaștere sau  sistem de referință. REPER reprezintă deopotrivă acronimul valorilor în care credem și principiilor după care ne ghidăm activitatea.

De ce management prin valori?

Pentru că REPERul unui sistem de management al integrității sunt tocmai valorile comune în care cred oamenii care îl pun în aplicare. Orice regulă este respectată atâta vreme cât oamenii îi vor înțelege sensul și vor participa la adoptarea ei, o vor asocia cu valorile în care ei cred și o vor asuma.

Responsabilitate

Excelență

Perseverență

Entuziasm

Respect

Consultanță

Consultanță dedicată instituțiilor publice

Consultanță dedicată întreprinderilor publice

Consultanță dedicată companiilor și organizațiilor private

Formare profesională în managementul integrității

  • Implementarea ISO 37001 – sistem de management anti-mită (și integrarea lui cu alte sisteme de management, inclusiv cu Sistemul de Control Intern Managerial)
  • Implementarea obligațiilor care decurg din Strategia Națională Anticorupție  și a celorlalte cerințe legale în domeniul prevenirii corupției în instituțiile publice
  • Dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback (canale anonime de avertizare de integritate/ whistleblowing și măsuri de protecție)
  • Servicii de consultanță de tip ticketing: întrebări și răspunsuri privind managementul anticorupție/ integrități
  • Program de formare profesională pe tematici de actualitate în domeniul măsurilor anticorupție și de integritate publică pentru instituții publice și companii