Misiunea noastră

REPER pentru Management prin Valori este construită pe valorile comune ale membrilor săi cu misiunea de a convinge și încuraja managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori.

Viziunea noastră

Viziunea REPER este aceea a unei societăți așezate pe fundamentul valorilor, în care mediul de afaceri și sectorul public românesc aderă la valori comune și răspund prin conduita lor așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc.

Consultanță

Servicii de consultanță dedicate instituțiilor publice

Servicii de consultanță dedicate întreprinderilor publice

Servicii de consultanță dedicate companiilor și organizațiilor private

Servicii de formare profesională în managementul integrității

 • Consultanță pentru implementarea ISO 37001 – sistem de management anti-mită (și integrarea lui cu alte sisteme de management, inclusiv cu Sistemul de Control Intern Managerial)
 • Consultanță pentru implementarea obligațiilor care decurg din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și a celorlalte cerințe legale în domeniul prevenirii corupției în instituțiile publice
 • Dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback (canale anonime de avertizare de integritate și măsuri de protecție)
 • Servicii de consultanță de tip ticketing: întrebări și răspunsuri privind managementul anticorupție/ integrități
 • Program de formare profesională pe tematici de actualitate în domeniul măsurilor anticorupție și de integritate publică pentru instituții publice și companii

De ce să lucrați cu noi?

Valorificând combinația între cunoștințele teoretice și experiența practică, REPER sprijină companiile și instituțiile publice să construiască propriul sistem de management al integrității, orientat către îndeplinirea obiectivelor de performanță instituțională și ancorat în cultura organizațională existentă.

 • Veți avea implementat în mod efectiv un sistem care să vă ajute să răspundeți atât cerințelor legale, cât și celor ale standardelor internaționale, ale partenerilor de afaceri și ale părților interesate;
 • Veți primi un set de documente ușor de înțeles și aplicat, care vă ajute să reduceți riscurile și vulnerabilitățile și să preveniți angajarea răspunderii atât pentru companie cât și pentru conducerea și personalul acesteia;
 • Veți avea un sistem de management integrat, care încorporează și cerințele politicilor anti-mită, fără a genera birocrație excesivă;
 • Veți beneficia de cunoștințele și experiența unei echipe multidisciplinare, cu experiență națională și internațională de peste 10 ani în acest domeniu;
 • Veți beneficia de cunoștințele și experiența unei echipe care a furnizat servicii similare pentru alte companii de pe piața românească, iar soluțiile propuse și-au demonstrat eficacitatea;
 • Veți putea cere sprijin echipei REPER oricând aveți nevoie;

Echipă profesionistă și creativă

Experții REPER au o experiență de peste un deceniu în implementarea celor mai inovative soluții de asigurare a integrității organizaționale

Expertiză multidisciplinară, teroetică și practică

Experții REPER au o pregătire extinsă în domeniile juridic, economic, educațional, IT și studii europene, iar serviciile propuse de aceștia îmbină cunoștințele teoretice și soluțiile aplicate.

Abordare dinamică și fexibilă

Strategia de implemntare propusă de REPER ține cont de toți factorii implicați și părțile interesate.

Soluții complexe și personalizate

Serviciile REPER sunt adaptate profilului fiecărei entități, fiind dezvoltate porind de la specificitatea fiecărei culturi organizaționale și construind pe ceea ce există deja.

Rezultate sustenabile

Rezultatele sunt ovbținute printr-un proces participativ și cu dezvoltarea lor continuă.

Experții noștri

peste 15 ani de experiență în domeniul juridic
peste 15 ani de experiență în elaborarea și promovarea soluțiilor anticorupție pentru instituțiile publice și mediul de afaceri
peste 15 ani de experiență în elaborarea și implementare proiectelor cu finanțare națională, europeană și internațională.
peste 7 ani de experiență în științe politice, studii europene și culturale
peste 13 ani de experiență în domeniul IT

Experiența noastră

Echipa REPER este formată din profesioniști cu experiență în domeniile juridic, științe politice și administrative, studii culturale, securitate IT și consultanță anticorupție în afaceri și sectorul public pentru ca împreună să formuleze soluții de aplicare a managementului integrității adaptate nevoilor fiecărei companii sau instituții publice. Experții REPER au abordat componente din sistemul de management al integrității atât din perspectivă de consultanți externi mandatați cu elaborarea unui cadru formal pentru promovarea eticii și conformității, cât și din aceea de membri ai unei echipe care a răspuns provocărilor venite din dileme de integritate și aceea a practicienilor care își desfășoară activitatea într-o companie sau instituție publică și înțeleg provocările cărora trebuie să le găsească răspunsuri.

De ce REPER?

REPER este un palindrom a cărui simbolistică denotă orientare, criteriu de recunoaștere sau  sistem de referință. REPER reprezintă deopotrivă acronimul valorilor în care credem și principiilor după care ne ghidăm activitatea.

De ce management prin valori?

Pentru că REPERul unui sistem de management al integrității sunt tocmai valorile comune în care cred oamenii care îl pun în aplicare. Orice regulă este respectată atâta vreme cât oamenii îi vor înțelege sensul și vor participa la adoptarea ei, o vor asocia cu valorile în care ei cred și o vor asuma.