Servicii de consultanță dedicate companiilor și organizațiilor private

REPER pentru Management prin Valori vă pune la dispoziție servicii de consultanță  personalizate pentru a vă sprijini în prevenirea riscurilor de neintegritate și implementarea măsurilor de creștere a integrității în compania pe care o coordonați. În acest sens, este necesară pe de o parte respectarea cerințelor formale – respectiv elaborarea și adoptarea politicilor și procedurilor, dar mai ales adaptarea acestora la specificul de activitate al companiei, la cerințele legale aplicabile diferitelor categorii de personal și la cultura organizațională existentă, astfel încât adoptarea cadrului formal să se integreze în mod firesc în fluxul de activitate al entității, fără a genera însă birocrație excesivă.

Temeiuri juridice pentru aplicarea managementul integrității în companiile private

Atât la nivelul comunității internaționale, cât și la nivel național, ultimele decade au fost marcate de preocupări tot mai accentuate cu privire la necesitatea și modalitățile în care poate fi promovată integritatea în mediul de afaceri. Un inventar neexhaustiv al surselor care conțin cerințe de integritate aplicabile companiilor include:

 • Convenția ONU împotriva Corupției
 • ISO 37001 privind politicile anti-mită
 • Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 568/2003 privind combaterea corupției în sectorul privat
 • Politica privind măsurile de integritate a inițiativei Global Compact (UNGC)
 • Programul de etică și conformitate anticorupție pentru afaceri al Biroului ONU pentru Controlul Drogurilor și Prevenirea Criminalității (UNODC)
 • Integritatea afacerilor în Europa de Est și Asia Centrală a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
 • Manualul de etică și de conformitate împotriva corupției al OCDE
 • Principiile G20/OCDE privind guvernanța corporativă
 • Transparency International – Business Principles for Countering Bribery
 • Bribery Act (Marea Britanie)
 • Foreign Corrupt Practices Act (Statele Unite ale Americii)
 • Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale—art.72, 73, 143, 1441 , 1442 Și 152
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanctionarea faptelor de corupție – art. 185
 • Strategia Națională Anticorupție aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 583/2016, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților şi a riscurilor de corupție în mediul de afaceri
 • Cerințele de raportare non –financiară care derivă din standardul ISO 26000 privind responsabilitatea socială

Obiectivele serviciilor REPER

Obiectiv general

 • Consolidarea integrității organizaționale prin încorporarea sistemului de management al integrității în sistemul de management al companiei și dezvoltarea unei culturi a integrității, ca premise pentru creșterea performanței.

Obiective specifice

 • Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de neintegritate la nivelul companiei.
 • Dezvoltarea unui sistem integrat de management, în care obiectivele de integritate sunt parte integrantă.
 • Dezvoltarea unei culturi a integrității, în care fiecare membru al personalului își înțelege și își asumă rolul și responsabilitățile.
 • Dezvoltarea instrumentelor specifice pentru managementul integirtății.
 • Asigurarea conformității cu cerințele legale privind asigurarea integrității