Servicii de consultanță dedicate companiilor și organizațiilor private

REPER pentru Management prin Valori vă pune la dispoziție servicii de consultanță  personalizate pentru a vă sprijini în prevenirea riscurilor de neintegritate și implementarea măsurilor de creștere a integrității în compania pe care o coordonați. În acest sens, este necesară pe de o parte respectarea cerințelor formale – respectiv elaborarea și adoptarea politicilor și procedurilor, dar mai ales adaptarea acestora la specificul de activitate al companiei, la cerințele legale aplicabile diferitelor categorii de personal și la cultura organizațională existentă, astfel încât adoptarea cadrului formal să se integreze în mod firesc în fluxul de activitate al entității, fără a genera însă birocrație excesivă.

Obiectivele serviciilor REPER

Obiectiv general

  • Consolidarea integrității organizaționale prin încorporarea sistemului de management al integrității în sistemul de management al companiei și dezvoltarea unei culturi a integrității, ca premise pentru creșterea performanței.

Obiective specifice

  • Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de neintegritate la nivelul companiei.
  • Dezvoltarea unui sistem integrat de management, în care obiectivele de integritate sunt parte integrantă.
  • Dezvoltarea unei culturi a integrității, în care fiecare membru al personalului își înțelege și își asumă rolul și responsabilitățile.
  • Dezvoltarea instrumentelor specifice pentru managementul integirtății.
  • Asigurarea conformității cu cerințele legale privind asigurarea integrității