Servicii de consultanță dedicate instituțiilor publice

REPER pentru Management prin Valori vă pune la dispoziție servicii de consultanță personalizate pentru a vă sprijini în îndeplinirea obligațiilor legale care privesc implementarea măsurilor de creștere a integrității în instituția pe care o conduceți. Pentru îndeplinirea în integralitate a acestor obligații este necesară pe de o parte respectarea cerințelor formale – respectiv elaborarea și adoptarea politicilor și procedurilor, dar mai ales adaptarea acestora la     specificul de activitate al instituției, la cerințele legale aplicabile diferitelor categorii de personal și la cultura organizațională existentă, astfel încât adoptarea cadrului formal să se integreze în mod firesc în fluxul de activitate al instituției, fără a genera însă birocrație excesivă.

Obiectivele serviciilor REPER

Obiectiv general

  • Creșterea integrității instituționale prin implementarea măsurilor de prevenire a corupției, conflictelor de interese și asigurare a transparenței ca premise pentru creșterea performanței.

Obiective specifice

  • Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivelul instituției.
  • Dezvoltarea unei culturi a transparenței și a publicării datelor în format deschis în cadrul instituției.
  • Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției publice.
  • Asigurarea conformității cu cerințele legale privind instrumentele de integritate (plan de integritate, cod de etică și conduită, politica pentru prevenirea conflictelor de interese).