Formare profesională în managementul integrității

Leadership și integritate organizațională – cheia pentru creșterea performanței. Introducere în managementul integrității

Cursul ghidează participanții în descoperirea integrității ca valoare individuală și instituțională și prezintă principalele elemente ale managementului integrității, beneficiile acestuia și costurile estimate ale unui program de management al integrității raportat la costurile neintegrității. Cursanții vor parcurge mecanismele și metodele de implementare a managementului integrității pornind de la înțelegerea raportului dintre acesta și cultura organizațională, rolul leadership-ului, al declarației de misiune, viziune și valori instituționale, al politicilor și procedurilor, și principalele responsabilități pe niveluri de decizie (Consiliu Director, Senior Management, Team Leaderi, Execuție).

Alinierea angajamentelor de integritate cu practica instituțională. Elaborarea planurilor de integritate

Cursul vizează dezvoltarea competențelor participanților pentru elaborarea planului de integritate al entității pornind de la realizarea analizei instituționale, inventarierea structurii și elementelor necesare planului, a cerințelor de implementare, monitorizare, evaluare, revizuire și publicare, și identificarea acelor elemente necesar a fi adaptate culturii organizaționale existente și operaționalizate.

Instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității la nivel organizațional: codul de etică și conduită profesională și politici interne

Cursul are ca obiectiv familiarizarea participanților cu principalele instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității și aplicarea planului de integritate instituțional. În acest sens, cursanții vor fi inițiați în ceea ce reprezintă o declarație de misiune și viziune și modul de elaborare, rolul și elementele unui cod de etică și conduită profesională, precum și în tipurile politici interne de integritate (politica de toleranță zero la corupție, politica privind interzicerea și gestionarea conflictelor de interese, politica privind codurile, protocolul și ospitalitatea, politica de transparență, politica de implicare a părților interesate).

REPER pentru Management prin Valori Îndeplinind așteptările stakeholderilor. Tehnici de implicare/ con-sultare, standarde de raportare și transparență organizațională.

Cursul își propune să inițieze participanții în tehnicile de gestionare a așteptărilor venite din partea stakeholderilor organizației, pornind de la identificarea acestor stakeholderi și până la familiarizarea cu mijloacele de consultare și implicare a acestora. Totodată, cursanții vor cunoaște modul în care integritatea organizațională îmbunătățește relația cu stakeholderii, pornind de la înțelegerea raportului dintre integritate, cultură organizațională și stakeholderi, rolul leadership-ului și principalele responsabilități pe niveluri de decizie, precum și care sunt principalele mecanismele și metodele de implementare ale managementului integrității.

Gestionarea riscurilor de neintegritate și canale pentru management participativ, raportare și feedback

Gestionarea riscurilor reprezintă o etapă esențială în implementarea managementului integrității care poate securiza compania în fața sancțiunilor legale, financiare și a pierderilor la nivelul reputației. De aceea, cursul sprijină participanții în procesul de identificarea a riscurilor asociate breșelor de integritate (riscuri juridice/ legale, financiare, de reputație), de identificare a soluțiilor pentru evitarea tipurilor de sancțiuni pentru companie (Consiliu Director, Senior Management, Team Leaderi, Execuție), precum și de gestionare a dilemelor de integritate (conflict de interese, extorcare/ șantaj, managementul așteptărilor părților interesate, operațiuni în condiții de vid/lacune legislative, alocarea/ distribuirea câștigurilor, ocaua dublă, complicitatea corporativă, misiunea instituțională neadecvată pentru nevoile societății) și a celor mai bune modele de reacție. În același timp, cursanții vor fi inițiați în procesul de gestionare a riscurilor de neintegritate precum monitorizarea, evaluarea, analiza și remedierea, dar și în cele mai performante instrumente participative de detectare a riscurilor așa cum sunt canalele interne de raportare și feedback.