Viziunea REPER

Viziunea REPER este aceea a unei societăți așezate pe fundamentul valorilor, în care mediul de afaceri și sectorul public românesc aderă la valori comune și răspund prin conduita lor așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc.

Misiunea REPER

REPER pentru Management prin Valori este construită pe valorile comune ale membrilor săi cu misiunea de a convinge și încuraja managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori.

Valorile și principiile REPER

 • Responsabilitate

  la REPER acționăm conform valorilor care ne unesc, spunem în mod deschis ceea ce vom face, ne respectăm angajamentele și ne asumăm în mod voluntar consecințele faptelor noaste, acționând întotdeauna pentru maximizarea efectelor pozitive și minimizarea efectelor negative produse de acestea.

 • Excelență

  la REPER punem toată priceperea și expertiza noastră în slujba identificării nevoilor beneficiarilor noștri și partenerilor acestora, încercând să găsim soluții optime pentru a răspunde acestora, respectând cele mai înalte standarde de calitate, precum și protejarea interesele celor implicați, pentru obținerea de rezultate durabile.

 • Perseverență

  la REPER construim pas cu pas, suntem statornici în fața provocărilor și stăruitori în obținerea rezultatelor trainice.

 • Entuziasm

  la REPER credem cu tărie în valorile pe care le îmbrățișăm și le promovăm în toate aspectele acțiunilor noastre, invitând pe toți cei ce rezonează cu ele să le poarte mai departe

 • Respect

  la REPER punem în centrul activității noastre OMUL – colegul, membrul, angajatul, partenerul, beneficiarul – cu capacitatea sa de inovare, nevoia sa de sprijin și apartenență, propriile convingeri și valori, îi respectăm libertatea de a fi și a deveni și ne comportăm cu OMUL de lângă noi întocmai cum am dori ca el să se comporte cu noi.