Servicii de consultanță de tip ticketing: întrebări și răspunsuri privind managementul integrității

Servicii de consultanță de tip ticketing: întrebări și răspunsuri privind managementul integrității Contextul în care compania implementează sistemului de management al integrității și al politicilor aferente este în permanentă schimbare, atât din perspectiva factorilor interni, cât și a celor externi, cu precădere a cadrului normativ aplicabil. Acest schimbări pot da naștere unor oportunități sau unor…

Program de formare profesională și teambuilding

Program de formare profesională și teambuilding Implementarea managementului integrității presupune nu doar componenta formală de adoptare a diferitelor planuri, politici și proceduri, ci și diseminarea acestora și asumarea lor ca instrumente de lucru, la nivel individual. Indicator de rezultat Grad sporit de cunoștințe cu privire la managementul integrității, precum și instrumentele aferente la nivelul întreprinderii.…

Elaborarea politicii privind donațiile, sponsorizările și alte acțiuni de CSR

Elaborarea politicii privind donațiile, sponsorizările și alte acțiuni de CSR Toate instrumentele internaționale și naționale la care am făcut referire în partea introductivă cuprind, alături de măsurile preventive non-financiare, și cerințe care vizează conduita financiară a companiilor. Alături de operațiunile financiare specifice domeniului de activitate al fiecărei companii, acestea se pot implica financiar în susținerea…

Elaborarea politicii privind aplicarea cerințelor de integritate în relația cu partenerii de afaceri

Elaborarea politicii privind aplicarea cerințelor de integritate în relația cu partenerii de afaceri Instrumentele internaționale și naționale la care am făcut referire pun în discuție nevoia asigurării integrității pe întreg lanțul de furnizare și distribuție al unei companii, în caz contrar existând posibilitatea ca producerea unui risc de neintegritate pentru unul dintre aceștia să își…

Elaborarea politicii privind gestionarea relației cu sectorul public

Elaborarea politicii privind gestionarea relației cu sectorul public Interacțiunea mediului de afaceri cu instituțiile și reprezentanții sectorului public poate reprezenta o zonă de vulnerabilitate pentru ambele părți. Această interacțiune se poate manifesta sub diferite forme, cum ar fi: procedurile de înregistrare și autorizare a companiei, derularea unor misiuni de control asupra activității companiei, participarea reprezentanților…

Elaborarea politicii de due dilligence în procesul de recrutare a personalului

Elaborarea politicii de due dilligence în procesul de recrutare a personalului Potrivit standardului ISO 37001 privind sistemele de management anti-mită, este important ca în procesul de recrutare a personalului, compania să se asigure că, pe lângă verificarea aptitudinilor și competențelor viitorilor angajați, sunt luate în considerare și elemente care țin de  conduita anterioară a acestora…

Elaborarea politicii privind managementul riscurilor de neintegritate

Elaborarea politicii privind managementul riscurilor de neintegritate Toate instrumentele internaționale și naționale la care am făcut referire în partea introductivă, și cu precădere standardul ISO 31000, utilizează managementul riscurilor ca principală modalitate pentru a preveni producerea unor evenimente cu efecte dăunătoare pentru companie, indiferent de natura daunelor pe care acestea le pot provoca. În ceea…

Elaborarea Planului/ Angajamentului pentru integritate

Elaborarea Planului/ Angajamentului pentru integritate Companii și organizații private Angajamentul pentru integritate reprezintă primul pas pe care o companie îl poate face în direcția implementării unui management al integrității. Atât standardul ISO 37001, cât și ghiurile și rapoartele internaționale elaborate de Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică subliniază că un program…

Elaborarea codului de etică și conduită

Elaborarea codului de etică și conduită Companii și organizații private Codul de etică și conduită constituie poate cel mai popular instrument pe care orice organizație, indiferent de natura, ei îl implementează ca parte a managementului integrității. De altfel, acesta apare ca recomandare în toate documentele strategice și convențiile internaționale anticorupție, implicit cele în domeniul afacerilor,…

Elaborarea politicii pentru prevenirea conflictelor de interese

Elaborarea politicii pentru prevenirea conflictelor de interese Companii și organizații private Conflictele de interese pot apărea acolo unde interese private ale personalului, indiferent de nivelul ierarhic, sau ale familiei, rudelor și prietenilor acestuia sunt divergente cu cele ale companiei. Aceste conflicte de interese trebuie evitate, iar unde nu se poate, divulgate, astfel încât să nu…