Elaborarea politicii de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis

Elaborarea politicii de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis Întreprinderi publice Potrivit aceleiași Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020, întreprinderile publice sunt obligate să publice în format deschis un set de date privind activitatea proprie, iar pentru cele cu peste 500 de angajați aceste obligații vizează și o serie de alte politici și…

Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție

Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție Companii și organizații private Necesitatea combaterii corupției ca element integrat în managementul integrității nu face subiectul numai al standardelor și bunelor practici internaționale, ci și unui cadru mai larg de reglementare la nivelul Uniunii Europene. Începând cu decizia Consiliului UE nr. 568 din 2003 în care se discută…

Elaborarea politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol, serviciile și avantajele primite gratuit

Elaborarea politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol, serviciile și avantajele primite gratuit Companii și organizații private Reglementarea cadourilor, călătoriilor, invitațiilor la evenimente sau oricăror alte avantaje primite cu titlu gratuit a devenit o nevoie tot mai stringentă în mediul de afaceri, pe de-o parte pe fondul problemelor și suspiciunilor de corupție pe care acestea le…

Elaborarea politicii de consultare și implicare a factorilor interesați (stakeholderilor)

Elaborarea/ adaptarea/ actualizarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor Companii și organizații private Consultarea și implicarea stakeholderilor vine mai mult decât o obligație stabilită prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, standardele de tip ISO, cu precădere ISO 26000 cu privire la responsabilitatea socială și alte convenții și recomandări internaționale, ea presupune responsabilitatea și răspunderea față…

Elaborarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal

Elaborarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  prevede obligația entităților de a garanta și proteja drepturile și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viată intima, familială si privată, în procesul…

Elaborarea politicii privind protecția avertizorilor de integritate (whistleblowers)

Elaborarea politicii privind protecția avertizorilor de integritate (whistleblowers) Companii și organizații private Protecția avertizorilor de integritate își găsește temeiul în dispozițiile Convenției ONU privind încetarea raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului (1982), ale Convenției Civile a Consiliului Europei privind Corupția (1999), ale Directivei nr. 78 a Consiliului UE privind privind crearea unui cadru general în…

Servicii de consultanță pentru desemnarea structurilor/ responsabililor de implementarea managementului integrității

Servicii de consultanță pentru desemnarea structurilor/ responsabililor de implementarea managementului integrității Companii și organizații private Necesitatea desemnării unei structuri responsabile pentru managementul integrității derivă din obligația de punere în aplicare a cadrului legal și a celor mai bune practici și standarde de tip ISO, în mod special a ISO 37001. În acest sens, obligațiile unei…

Dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback

Dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback Sistemul de management participativ, raportare și feedback are ca scop facilitarea culegerii de date cu privire la zonele vulnerabile care pot expune organizația şi furnizarea de informaţii necesare şi suficiente pentru decizii de management informate. Sistemul presupune asigurarea unui canal de comunicare externalizat online, telefonic…

Monitorizarea, evaluarea, raportarea și îmbunătățirea politicilor (PDCA)

Monitorizarea, evaluarea, raportarea și îmbunătățirea politicilor (PDCA): politică, raport de evaluare pentru management și raport non-financiar Standardele ISO utilizează ca principiu orizontal ideea de îmbunătățire continuă. Pentru ca acest demers să poată fi realizat, este necesară parcurgerea mai multor etape, ceea ce standardele definesc drept ciclul plan (planifică) – implementează (do) – check (verifică) -…