Leadership și integritate organizațională – cheia pentru creșterea performanței. Introducere în managementul integrității

Leadership și integritate organizațională – cheia pentru creșterea performanței. Introducere în managementul integrității Descrierea cursului Cursul ghidează participanții în descoperirea integrității ca valoare individuală și instituțională și prezintă principalele elemente ale managementului integrității, beneficiile acestuia și costurile estimate ale unui program de management al integrității raportat la costu-rile neintegrității. Cursanții vor parcurge mecanismele și metodele…

Alinierea angajamentelor de integritate cu practica instituțională. Elaborarea planurilor de integritate

Alinierea angajamentelor de integritate cu practica instituțională. Elaborarea planurilor de integritate Descrierea cursului Cursul vizează dezvoltarea competențelor participanților pentru elaborarea planului de integritate al entității pornind de la realizarea analizei instituționale, inventarierea structurii și elementelor necesare planului, a cerințelor de implementare, monitorizare, evaluare, revizuire și publicare, și identificarea acelor elemente necesar a fi adaptate culturii…

Instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității la nivel organizațional: codul de etică și conduită profesională și politici interne

Instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității la nivel organizațional: codul de etică și conduită profesională și politici interne Descrierea cursului Cursul are ca obiectiv familiarizarea participanților cu principalele instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității și aplicarea planului de integritate instituțional. În acest sens, cursanții vor fi inițiați în ceea ce reprezintă o declarație de misiune și viziune…

Îndeplinind așteptările stakeholderilor. Tehnici de implicare/ consultare, standarde de raportare și transparență organizațională.

Îndeplinind așteptările stakeholderilor. Tehnici de implicare/ consultare, standarde de raportare și transparență organizațională. Descrierea cursului Cursul își propune să inițieze participanții în tehnicile de gestionare a așteptărilor venite din partea stakeholderilor organizației, pornind de la identificarea acestor stakeholderi și până la familiarizarea cu mijloacele de consultare și implicare a acestora. Totodată, cursanții vor cunoaște modul…

Gestionarea riscurilor de neintegritate și canale pentru management participativ, raportare și feedback

Gestionarea riscurilor de neintegritate și canale pentru management participativ, raportare și feedback Descrierea cursului Gestionarea riscurilor reprezintă o etapă esențială în implementarea managementului integrității care poate securiza compania în fața sancțiunilor legale, financiare și a pierderilor la nivelul reputației. De aceea, cursul sprijină participanții în procesul de identificarea a riscurilor asociate breșelor de integritate (riscuri…