Elaborarea codului de etică și conduită

Companii și organizații private

Codul de etică și conduită constituie poate cel mai popular instrument pe care orice organizație, indiferent de natura, ei îl implementează ca parte a managementului integrității. De altfel, acesta apare ca recomandare în toate documentele strategice și convențiile internaționale anticorupție, implicit cele în domeniul afacerilor, precum: Principii de afaceri pentru combaterea corupției, Linii directorare privind conformitatea pentru integritate al Băncii Mondiale și Ghid de bune practici pentru controlul intern, etică și conformitate al OECD. Prin natura sa, Codul de etică și conduită este aplicabil tuturor persoanelor care desfășoară activități în cadrul companiei, respectiv membrilor adunării generale, administratorilor, directorilor, personalului de execuție și colaboratorilor externi. Având în vedere că fiecare dintre aceștia are un alt regim juridic aplicabil, este necesară elaborarea și adoptarea unui cod de etică care să țină cont de particularitățile fiecărei companii.

Indicator de rezultat

Adoptarea codului de etică și conduită pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de neintegritate la nivelul companiei.

Document elaborat

Codul de etică și conduită

Serviciile REPER constau în

 • Analiza regimului juridic aplicabil persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul companiei;
 • Organizarea unui atelier pentru consultarea membrilor consiliului de administrație și a directorilor cu privire la declarația de misiune, viziune și valori ale companiei;
 • Aplicarea unui chestionar on-line pentru consultarea personalului cu privire la principalele categorii de clauze care urmează a fi incluse în codul de etică și conduită;
 • Elaborarea și prezentarea codului de etică și conduită spre aprobare.

Întreprinderi publice

Potrivit normelor în vigoare, persoanelor care desfășoară activități în cadrul sau în legătură cu întreprinderile publice le sunt aplicabile prevederile Codului Muncii, ale Codului de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, ale Codului de conduită a funcționarilor publici, ale Statutului aleșilor locali și cele ale Codului Civil, alături de cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
În acest context și având în vedere faptul că prin natura sa, Codul de conduită este aplicabil tuturor persoanelor care desfășoară activități în cadrul unei întreprinderi publice, respectiv membrilor adunării generale, administratorilor, directorilor și personalului de execuție, fiecare având un alt regim juridic aplicabil, este necesară elaborarea și adoptarea unui cod de etică propriu, care să țină cont de particularitățile fiecărei entități.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea codului de etică și conduită pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de neintegritate la nivelul întreprinderii

Document elaborat

Codul de etică și conduită

Serviciile REPER constau în

 • Analiza categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul întreprinderii;
 • Organizarea unui atelier pentru consultarea membrilor consiliului de administrație și a directorilor cu privire la declarația de misiune, viziune și valori ale companiei;
 • Aplicarea unui chestionar online pentru consultarea personalului cu privire la principalele categorii de clauze care urmează a fi incluse în codul de etică;
 • Elaborarea/ adaptarea/completarea și prezentarea codului de etică și conduită spre aprobare.

Instituții publice

Potrivit normelor în vigoare, persoanelor care desfășoară activități în cadrul sau în legătură cu  instituțiile publice ale administrației locale le sunt aplicabile prevederile Codului de conduită al funcționarilor publici, ale Codului de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, ale Statutului aleșilor locali și cele ale Codului Civil, alături de cele ale Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al instituției publice și Strategiei Națională Anticorupție.

În acest context și având în vedere faptul că prin natura sa, Codul de conduită este aplicabil tuturor persoanelor care desfășoară activități în cadrul unei instituții publice, respectiv aleși locali, funcționari publici, personal contractual, fiecare având un alt regim juridic aplicabil, este necesară elaborarea și adoptarea unui cod de etică propriu, care să țină cont de particularitățile fiecărei instituții publice.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea codului de etică și conduită pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de neintegritate la nivelul instituției.

Document elaborat

Codul de etică și conduită

Serviciile REPER constau în

 • Analiza categoriilor de personal care își desfășoară activitatea în cadrul instituției;
 • Organizarea unui atelier pentru consultarea conducerii cu privire la declarația de misiune, viziune și valori ale instituției;
 • Aplicarea unui chestionar on-line pentru consultarea personalului cu privire la principalele categorii de clauze care urmează a fi incluse în codul de etică;
 • Elaborarea/ adaptarea/completarea și prezentarea codului de etică și conduită spre aprobare.