Dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback

Sistemul de management participativ, raportare și feedback are ca scop facilitarea culegerii de date cu privire la zonele vulnerabile care pot expune organizația şi furnizarea de informaţii necesare şi suficiente pentru decizii de management informate. Sistemul presupune asigurarea unui canal de comunicare externalizat online, telefonic și fizic prin care angajații pot informa managerii în mod anonim, cu privire la privire la preocupările acestora în materie de integritate, conformitate, utilizare eficientă a resurselor, evaluare obiectivă, riscuri financiare, legale, comerciale, penale pentru entitate. Canalul presupune două componente, set up tehnic și procedural și servicii externalizate de gestionare a acestuia în regim de abonament.

Indicator de rezultat

Adoptarea politicii sistemului de management participativ, raportare și feedback pentru o performanță sporită în descoperirea timpurie a riscurilor și promovarea unei atitudini participative din partea angajaților.

Produse elaborate

  • Sistem tehnic de colectare a feedbackului prin canale online: platformă web, e-mail, telefonic și la o adresă poștală dedicată;
  • Procedură de colectare, procesare, arhivare și raportare a informațiilor;
  • Rapoarte periodice către managementul entității cu privire la informațiile colectate.

Serviciile REPER constau în

  • Elaborarea procedurii; colectarea, procesarea (înregistrare, anonimizare, analiză), arhivarea și raportarea feedbackului mediată între angajați și entitate;
  • Pregătirea componentei tehnice de colectare a feedbackului de la angajați și transmitere către managerii entității prin canale online (platformă web, e-mail), telefonic și la o adresă poștală dedicată;
  • Asigurarea funcționării sistemului de management participativ, raportare și feedback prin activități de colectare, procesare și raportare către management.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați

https://managementparticipativ.info.ro/