Monitorizarea, evaluarea, raportarea și îmbunătățirea politicilor (PDCA): politică, raport de evaluare pentru management și raport non-financiar

Standardele ISO utilizează ca principiu orizontal ideea de îmbunătățire continuă. Pentru ca acest demers să poată fi realizat, este necesară parcurgerea mai multor etape, ceea ce standardele definesc drept ciclul plan (planifică) – implementează (do) – check (verifică) – act (acționează). Primele două etape presupun elaborarea politicilor și punerea lor în aplicare. Este necesar așadar ca în procesul de aplicare, rezultatele acestora să fie monitorizate permanent, să fie analizate periodic, să fie raportate managementului companiei în vederea evaluării și adoptării măsurilor de îmbunătățire care se impun. Acest ciclu poate fi parcurs integral de către organizație, prin structurile proprii, sau poate fi externalizată componenta de analiză și evaluare. Totodată, raportul de evaluare poate fi utilizat atât ca instrument de analiză a managementului, cât și ca sursă de informare către părțile interesate cu privire la progresele înregistrate de entitate.

Indicator de rezultat

Sistem de monitorizare, evaluare, raportare și îmbunătățire a politicilor de integritate funcțional

Document elaborat

Politicii privind monitorizarea, evaluarea, raportarea și îmbunătățirea politicilor; Raport de analiză pentru management, cu recomandări; Raport non-financiar dedicat părțile interesate

Serviciile REPER constau în

  • Elaborarea politicii privind monitorizarea, evaluarea, raportarea și îmbunătățirea politicilor: indicatori, instrumente, responsabili, calendar, proces decizional
  • Realizarea unei analize externe cu privire la rezultatele sistemului de management al integrității și la posibilitățile de îmbunătățire, care servește drept sursă pentru analiza managementului (poate fi realizată cel mai curând după 1 an de la implementarea SMI)
  • Formularea de rapoarte privind indicatorii non-financiare, potrivit cerințelor derivate din Standardul ISO 26000 privind responsabilitatea socială