Elaborarea Planului/ Angajamentului pentru integritate

Companii și organizații private

Angajamentul pentru integritate reprezintă primul pas pe care o companie îl poate face în direcția implementării unui management al integrității. Atât standardul ISO 37001, cât și ghiurile și rapoartele internaționale elaborate de Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică subliniază că un program de integritate organizațională sau anticorupție nu poate fi eficient fără un angajament clar, explicit și vizibil din partea companiei prin intermediul managementului ei. Chiar și acele programe de integritate foarte bine definite nu pot preveni în mod eficient riscurile de neintegritate în lipsa unui astfel de angajament de la vârf. Mai mult decât atât, la nivel național, această inițiativă este încurajată prin Strategia națională Anticorupție prin obiectivul 3.7 dedicat mediului de afaceri. În acest context, REPER vă pune la dispoziție un pachet flexibil de servicii care permite ajustarea acestuia la nevoile fiecărei întreprinderi, în funcție de etapele deja parcurse de aceasta.

Indicator de rezultat

Asumarea de către companie a unui angajament pentru integritate public, clar și explicit.

Document elaborat

Angajamentul pentru integritate – document strategic

Serviciile REPER constau în

 • Realizarea unei analize pe bază de chestionar privind existența în cultura organizațională sau în practică a unor măsuri pentru asigurarea integrității companiei;
 • Inventarierea masurilor necesar a fi cuprinse în angajamentul de integritate;
 • Analiza statistică a principalelor incidente de integritate survenite în ultimul an și identificarea riscurilor asociate (dacă există și au fost colectate);
 • Analiza eficienței măsurilor pentru integritate deja implementate: obiective propuse vs. obiective realizate (dacă este cazul);
 • Elaborarea angajamentului pentru integritate—documentul cadru al Sistemului de Management al Integrității care cuprinde obiective, politici, calendar și structuri responsabile și îl supunem validării de către conducerea companiei;
 • Elaborarea documentație pentru desemnarea coordonatorului implementării angajamentul de integritate.

Întreprinderi publice

Potrivit Strategiei Naționale Anticorupție, întreprinderile publice au obligația întocmirii declarației de aderare la Strategie, adoptării Planului de integritate, evaluării și actualizării anuale a acestuia. În acest context, REPER vă pune la dispoziție un pachet flexibil de servicii care permite ajustarea acestuia la nevoile fiecărei întreprinderi, în funcție de etapele deja parcurse de aceasta.

Indicator de rezultat

Alinierea întreprinderii la obligațiile care decurg din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 privind definirea și implementarea planului de integritate.

Document elaborat

Planul de integritate

Serviciile REPER constau în

 • Realizarea unei analize pe bază de chestionar privind existența / implementarea principalelor măsuri/ documente necesar a fi cuprinse în planul de integritate;
 • Inventarierea masurilor necesar a fi cuprinse în planul de integritate/ actualizarea planului de integritate;
 • Analiza statistică a principalelor incidente de integritate survenite în ultimul an și identificarea riscurilor asociate;
 • Analiza eficienței măsurilor din planul de integritate deja implementate: obiective propuse vs. obiective realizate (dacă este cazul);
 • Elaborarea/ actualizarea planului de integritate și a calendarului aferent;
 • Elaborarea documentație pentru desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate.

Instituții publice

Potrivit Strategiei Naționale Anticorupție, instituțiile publice au obligația întocmirii declarației de aderare la Strategie, adoptării Planului de integritate, evaluării și actualizării anuale a acestuia. În acest context, REPER vă pune la dispoziție un pachet flexibil de servicii care permite ajustarea acestuia la nevoile fiecărei instituții, în funcție de etapele deja parcurse de aceasta.

 

Indicator de rezultat

Alinierea întreprinderii la obligațiile care decurg din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 privind definirea și implementarea planului de integritate.

Document elaborat

Planul de integritate

Serviciile REPER constau în

 • Realizarea unei analize pe bază de chestionar privind existența / implementarea principalelor măsuri/ documente necesar a fi cuprinse în planul de integritate;
 • Inventarierea măsurilor necesar a fi cuprinse în planul de integritate/ actualizarea planului de integritate;
 • Analiza statistică a principalelor incidente de integritate survenite în ultimul an și identificarea riscurilor asociate;
 • Analiza eficienței măsurilor din planul de integritate deja implementate: obiective propuse vs. obiective realizate (dacă este cazul);
 • Elaborarea/ actualizarea planului de integritate și a calendarului aferent;
 • Elaborarea documentație pentru desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate.