Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție

Companii și organizații private

Necesitatea combaterii corupției ca element integrat în managementul integrității nu face subiectul numai al standardelor și bunelor practici internaționale, ci și unui cadru mai larg de reglementare la nivelul Uniunii Europene. Începând cu decizia Consiliului UE nr. 568 din 2003 în care se discută prima dată despre corupție în sectorul privat și de afaceri și până la Raportul Comisiei din 2007 cu privire la combaterea corupției în sectorul privat și primul Raport Anticorupție al Uniunii Europene, elaborat de Comisie în 2014, la care se adaugă directivele europene pentru prevenirea spălării banilor sau a fraudei, toate reprezintă dovezi că preocuparea față de corupție a excedat sectorul public. La nivel național, Strategia Națională Anticorupție deja prevede obiective și măsuri de combatere a corupției în mediul de afaceri, tot astfel cum există dispoziții privind sancționarea penală a companiilor și a reprezentanților acestora pentru corupție. În acest context, o politică de prevenire a corupției în companie nu numai că acționează ca modalitate de preîntâmpinare a riscurilor, dar și ca o garanție pentru toate părțile interesate cu privire la responsabilitatea și integritatea organizației.

Indicator de rezultat

Adoptarea politicii de toleranță zero la corupție pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de corupție la nivelul companiei.

Document elaborat

Politica de toleranță zero la corupție

Serviciile REPER constau în

  • Analiza documentelor interne existente cu rol de prevenire și combatere a corupției și a vulnerabilităților la aceasta din cadrul companiei;
  • Analiza cadrului legal în domeniul anticorupție la nivel național și identificarea principalelor prevederi care vor fi incluse în politica de toleranță zero la corupție;
  • Identificarea celor mai bune practici anticorupție pentru sectorul de activitate în care compania operează și la nivel internațional în domeniul anticorupție;
  • Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție;
  • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.

Întreprinderi publice

Necesitatea elaborării și implementării unei politici de toleranță zero la corupție derivă atât din obligațiile anexate planului de integritate și reieșite din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, cât și din obligația managerilor de întreprinderi să depună toate diligențele necesare pentru prevenirea tragerii la răspundere a organizației pentru situațiile de corupție apărute. În acest context, o politică de prevenire a corupției în întreprindere nu numai că acționează ca modalitate de preîntâmpinare a riscurilor, dar și ca garanție pentru toate părțile interesate cu privire la responsabilitatea și integritatea organizației.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii de toleranță zero la corupție pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de corupție la nivelul întreprinderii

Document elaborat

Politica de toleranță zero la corupție

Serviciile REPER constau în

  • Analiza documentelor interne existente cu rol de prevenire și combatere a corupției și a vulnerabilităților la aceasta din cadrul întreprinderii;
  • Analiza cadrului legal în domeniul anticorupției la nivel național și identificarea principalelor prevederi care vor fi incluse în politica de toleranță zero la corupție;
  • Identificarea celor mai bune practici anticorupție pentru sectorul de activitate în care întreprinderea operează și la nivel internațional în domeniul anticorupției;
  • Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție;
  • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.