Elaborarea politicii privind protecția avertizorilor de integritate (whistleblowers)

Companii și organizații private

Protecția avertizorilor de integritate își găsește temeiul în dispozițiile Convenției ONU privind încetarea raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului (1982), ale Convenției Civile a Consiliului Europei privind Corupția (1999), ale Directivei nr. 78 a Consiliului UE privind privind crearea unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă (2000), ale Convenției ONU Împotriva Corupției (2003), ale Liniilor directoare privind avertizarea de integritate în sectorul privat, elaborate de Camera Internațională de Comerț (2008), ale Rezoluției nr. 1729 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (2010), ale Regulamentului UE privind abuzul de piață (2014), precum și în cele ale Standardului ISO 37001 privind sistemele de management anti-mită.

Independent de temeiul acesteia, scopul acestei politici este acela de a oferi protecție împotriva represaliilor, celor care formulează cu bună credință notificări adresate managmentului, prin care semnalează riscuri de neintegritate sau preocupări cu privire la posibilitatea producerii acestora, ori cu privire la alte elemente de neconformitate din cadrul companiei, permițând astfel adoptarea în timp util a măsurilor necesare pentru diminuarea acestora.

Indicator de rezultat

Protejarea avertizorilor de integritate pentru încurajarea comunicării preocupărilor cu privire la riscurile de neintegritate și performanță sporită în asigurarea conformității companiei cu cele mai bune practici de prevenirea a riscurilor de corupție.

.

Document elaborat

Politica privind protectia avetizorilor de integritate

Serviciile REPER constau în

  • Inventarierea situațiilor care pot face obiectul unei avertizări de integritate;
  • Inventarierea categoriilor de persoane care pot formula o avertizare de integritate
  • Stabilirea modalităților de preluare a acestor notificări și de prelucrare și soluționare;
  • Stabilirea mecanismelor și instrumentelor pentru protejarea avertizorilor împotriva represaliilor
  • Elaborarea politicii privind protecția avertizorilor de integritate și consultări cu reprezentanții companiei pentru adoptare.

Întreprinderi publice

Lega nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii prevede măsurile pe care inclusiv întreprinderile de stat trebuie să le aplice pentru a asigura protecția avertizorilor de integritate și astfel să pună în acord regulamentele de ordine interioară cu prevederile legale anterior menționate. În egală măsură, Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 include protecția avertizorilor de integritate ca măsură de prevenire a riscurilor de corupție. În prezent, se află în proces de consultare directivă privind protecția avertizorilor de integritate din sectoarele public și privat din Uniunea Europeană care stabilește măsuri suplimentare privind colectarea avertizărilor și protecția persoanelor care le realizează. Această propunere de Directiva vine întregească regimul aplicabil, alături de prevederi punctuale din alte documente europene.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii privind protecția avertizorilor de integritate pentru o performanță sporită în asigurarea conformității întreprinderii cu cele mai inovative practici de prevenirea a riscurilor de corupție.

Document elaborat

Politica privind protectia avetizorilor de integritate

Serviciile REPER constau în

  • Analiza documentelor și practicilor interne existente pentru protecția persanelor care semnalează încărcări ale legii, politicilor și procedurilor, managementul defectuos sau orice altă abatere etică sau de conduită în interiorul întreprinderii (avertizori de integritate);
  • Analiza cadrului legal în domeniul protecției avertizorilor de integritate, canalelor de raportare și comunicare, dar și a păstrării evidenței și arhivării avertizărilor;
  • Selectarea celor mai bune practici la nivel internațional în domeniul asigurării protecției avertizorilor de integritate;
  • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica privind protecția avertizorilor de integritate și elaborarea politicii interne dedicate;
  • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare