Elaborarea politicii pentru prevenirea conflictelor de interese

Companii și organizații private

Conflictele de interese pot apărea acolo unde interese private ale personalului, indiferent de nivelul ierarhic, sau ale familiei, rudelor și prietenilor acestuia sunt divergente cu cele ale companiei. Aceste conflicte de interese trebuie evitate, iar unde nu se poate, divulgate, astfel încât să nu poată influența judecata personalului companiei în îndeplinirea responsabilităților și obligațiilor pe care le are. Compania are deci obligația de a monitoriza și reglementa potențialele conflicte de interese precum și preveni apariția unora noi. În acest context, este necesară elaborarea și aplicarea unei politici unitare, în baza căreia toate persoanele din cadrul companiei să fie în măsură să identifice corect și să poată evita conflictele de interese și consecințele acestora precum și să știe să acționeze în momentul materializării unui conflict de interese.

Indicator de rezultat

Activitate îmbunătățită de identificare, prevenire și sancționare a cazurilor de și conflicte de interese.

Document elaborat

Politica pentru prevenirea conflictelor de interese

Serviciile REPER constau în:

 • Inventarierea tuturor dispozițiilor legale aplicabile în materie de evitare a conflictului de interese, relevante pentru personalul companiei;
 • Elaborarea politicii de evitare a conflictului de interese;
 • Elaborarea instrumentelor pentru evitarea conflictului de interese;
 • Consultări cu reprezentanții companiei pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.

Întreprinderi publice

Așa cum am arătat, în cadrul întreprinderilor publice își desfășoară activitatea mai multe categorii de personal cărora le sunt aplicabile norme juridice diferite. În timp ce personalului din conducerea întreprinderilor publice le sunt direct aplicabile dispozițiile privind declararea intereselor, normele generale privind evitarea conflictului de interese sunt aplicabile tuturor celor din cadrul întreprinderii și cu privire la toate procesele decizionale. În acest context, este necesară elaborarea și aplicarea unei politici unitare, în baza căreia toate persoanele din cadrul întreprinderii publice să fie în măsură să identifice corect și să poată evita conflictele de interese și consecințele acestora.

Indicator de rezultat

Activitate îmbunătățită de identificare, prevenire și sancționare a cazurilor de incompatibilități și conflicte de interese

Document elaborat

Politica pentru prevenirea conflictelor de interese

Serviciile REPER constau în:

 • Analiza documentelor interne existente cu rol de prevenire a conflictelor de interese din întreprindere;
 • Inventarierea tuturor dispozițiilor legale aplicabile în materie de evitare a conflictului de interese, relevante pentru personalul întreprinderii;
 • Elaborarea politicii de evitare a conflictului de interese;
 • Elaborarea instrumentelor pentru evitarea conflictului de interese;
 • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.

Instituții publice

Așa cum am arătat, în cadrul instituțiilor publice locale își desfășoară activitatea mai multe        categorii de personal cărora le sunt aplicabile norme juridice diferite. Normele privind evitarea conflictului de interese stabilitate prin Legea nr. 161/2003, Legea nr. 144/2007, Legea nr. 176/2010, dar și prin legi speciale ca Legea nr. 215/2001 le sunt aplicabile tuturor  celor din cadrul instituțiilor . În acest context, este necesară elaborarea și aplicarea unei politici unitare, în baza căreia toate persoanele din cadrul instituției publice să fie în măsură să identifice corect și să poată evita conflictele de interese și consecințele acestora.

Indicator de rezultat

Activitate îmbunătățită de identificare, prevenire și de sancționare a cazurilor de incompatibilități și conflicte de interese.

Document elaborat

Politica pentru prevenirea conflictelor de interese

Serviciile REPER constau în:

 • Inventarierea tuturor dispozițiilor legale aplicabile în materie de evitare a conflictului de interese, relevante pentru persoanele care își desfășoară activitatea în instituție;
 • Elaborarea politicii de evitare a conflictului de interese;
 • Elaborarea instrumentelor pentru evitarea conflictului de interese.