date personale

Elaborarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  prevede obligația entităților de a garanta și proteja drepturile și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viată intima, familială si privată, în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Intrarea în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) vine cu noi obligații pentru entitățile publice și private care au ca termen de implementare data de 25 mai 2018. În acest sens, scopul unei politici dedicate este de a uniformiza și simplifica practicile organizaționale în sensul respectării obligațiilor legale de protecție a acestor date.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal și pregătirea entității pentru certificare.

Document elaborat

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Serviciile REPER constau în

  • Analiza practicilor interne privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Analiza cadrului legal național și european în materia protecției datelor cu caracter personal care vor fi incluse în politica de toleranță zero la corupție;
  • Elaborarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal;
  • Consultări cu reprezentanții companiei/ instituției pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.