Elaborarea politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol, serviciile și avantajele primite gratuit

Companii și organizații private

Reglementarea cadourilor, călătoriilor, invitațiilor la evenimente sau oricăror alte avantaje primite cu titlu gratuit a devenit o nevoie tot mai stringentă în mediul de afaceri, pe de-o parte pe fondul problemelor și suspiciunilor de corupție pe care acestea le ridică, pe de altă parte, pe fondul discrepanțelor în practicile de afaceri dintre diferite state. Dincolo de recomandările internaționale cu privire la problema cadourilor și a celorlalte avantaje primite cu titlu gratuit, cerințe de reglementare a acestui domeniu derivă și din standardul ISO 37001, Strategia Națională Anticorupție sau  cerințele de raportare non-financiară. În esență politica încearcă să armonizeze obligațiile legale în vigoare cu practicile de afaceri considerate normale astfel încât climatul de integritate al companiei să nu fie afectat.

Indicator de rezultat

Adoptarea politicii privind cadourile și cheltuielile de protocol pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de neintegritate la nivelul companiei.

Document elaborat

Politica privind cadourile și cheltuielile de protocol

Serviciile REPER constau în

 • Analiza documentelor interne existente cu rol de reglementare a situațiilor de acceptare/ oferire de cadouri, materiale promoționale, protocol, ospitalitate și orice alte avantaje primite gratuit;
 • Analiza cadrului legal și inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica privind cadourile și cheltuielile de protocol;
 • Identificarea celor mai bune practici din sectorul de activitate al companiei și la nivel internațional cu privire la cadouri, materiale promoționale, protocol și ospitalitate;
 • Elaborarea politicii privind cadourile și cheltuielile de protocol;
 • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.

Întreprinderi publice

Implementarea unei politicii privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit vine ca cerință atât ca urmare a Ordinului nr. 400/2015, a Ordinului nr. 1938/2016, cât și ca obligație derivată din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și necesitate ca urmare a Legii nr. 176/ 2010. În esență politica încearcă să armonizeze obligațiile legale în vigoare cu practicile de afaceri considerate normale astfel încât climatul de integritate al întreprinderii să nu fie afectat.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de neintegritate la nivelul întreprinderii

Document elaborat

Politica privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit

Serviciile REPER constau în

 • Analiza documentelor interne existente cu rol de reglementare a situațiilor de acceptare / oferire de cadouri, materiale promoționale, protocol, ospitalitate, donații și orice alte avantaje primite gratuit;
 • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit;
 • Analiza cadrului legal în domeniul cadourilor, serviciilor și avantajelor primite gratuit la nivel național și identificarea potențialelor prevederi care vor fi incluse în politica dedicată;
 • Identificarea celor mai bune practici din sectorul de activitate al întreprinderii și la nivel internațional cu privire la cadouri, materiale promoționale, protocol, ospitalitate, donații și orice alte avantaje primite gratuit;
 • Elaborarea politicii privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit;
 • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.

Instituții publice

Implementarea unei politicii privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit vine ca cerință atât ca urmare a Legii nr. 251/2004,  Ordinului nr. 400/2015, cât și ca obligație derivată din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și necesitate ca urmare a Legii nr. 176/ 2010.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit pentru o performanță sporită în prevenirea riscurilor de neintegritate la nivelul instituției

Document elaborat

Politica privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit

Serviciile REPER constau în

 • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit;
 • Analiza cadrului legal în domeniul cadourilor, serviciilor și avantajelor primite gratuit la nivel național și identificarea potențialelor prevederi care vor fi incluse în politica dedicată;
 • Elaborarea politicii privind cadourile, serviciile și avantajele primite gratuit;
 • Consultări cu reprezentanții instituției publice pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.