Elaborarea/ adaptarea/ actualizarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor

Companii și organizații private

Consultarea și implicarea stakeholderilor vine mai mult decât o obligație stabilită prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, standardele de tip ISO, cu precădere ISO 26000 cu privire la responsabilitatea socială și alte convenții și recomandări internaționale, ea presupune responsabilitatea și răspunderea față de toate categoriile de actori afectați și interesați de activitatea întreprinderii: salariați, acționari (implicit cei minoritari), parteneri de afaceri (furnizori, distribuitori, clienți), comunități, organizații ale societății civile, inclusiv cele de mediu, reglementatori, decidenți, etc. Consultarea și implicarea acestor părți contribuie, dincolo de rațiunile de conformare legală, la consolidarea încrederi și reputației companiei.

Indicator de rezultat

Adoptarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor pentru o performanță sporită în asigurarea transparenței organizaționale și responsabilității sociale la nivelul companiei.

Document elaborat

Politica de consultare și implicare a stakeholderilor

Serviciile REPER constau în

 • Analiza practicilor interne de consultare și implicare a stakeholderilor;
 • Analiza cadrului legal în domeniul transparenței decizionale, consultarea angajaților și protecția acționarilor minoritari la nivel național și identificarea potențialelor prevederi care vor fi incluse în politica de consultare și implicare a stakeholderilor
 • Identificarea celor mai bune practici de consultare a stakeholderilor pentru sectorul de activitate în care întreprinderea operează
 • Selectarea celor mai bune practici la nivel internațional în domeniul consultării și implicării stakeholderilor
 • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica de consultare și implicare a stakeholderilor
 • Elaborarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor
 • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare

Întreprinderi publice

Consultarea și implicarea stakeholderilor vine mai mult decât o obligație stabilită prin Codul Muncii, Legea nr. 52/2003, OUG 109/2011 și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, ea presupune responsabilitatea și răspunderea față de toate categoriile de actori afectați și interesați de activitatea întreprinderii: salariați, acționari (implicit cei minoritari), parteneri de afaceri (furnizori, distribuitori, clienți), comunități, organizații ale societății civile, inclusive cele de mediu, reglementatori, decidenți, etc. Consultarea și implicarea acestor părți contribuie, dincolo de rațiunile de conformare legală, la consolidarea încrederi și reputației întreprinderii.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor pentru o performanță sporită în asigurarea transparenței organizaționale și responsabilității sociale la nivelul întreprinderii

Document elaborat

Politica de consultare și implicare a stakeholderilor

Serviciile REPER constau în

 • Analiza practicilor interne de consultare și implicare a stakeholderilor;
 • Analiza cadrului legal în domeniul transparenței decizionale, consultarea angajaților și protecția acționarilor minoritari la nivel național și identificarea potențialelor prevederi care vor fi incluse în politica de consultare și implicare a stakeholderilor;
 • Identificarea celor mai bune practici de consultare a stakeholderilor pentru sectorul de activitate în care întreprinderea operează;
 • Selectarea celor mai bune practici la nivel internațional în domeniul consultării și implicării stakeholderilor;
 • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica de consultare și implicare a stakeholderilor;
 • Elaborarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor;
 • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare

Întreprinderi publice

Consultarea și implicarea factorilor interesați vine mai mult decât o obligație stabilită prin Codul Muncii, Legea nr. 52/2003, HG nr. 775/2005 cu modificările și completările ulterioare și Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Ea presupune responsabilitatea și răspunderea față de toate categoriile de actori afectați și interesați de activitatea instituției: salariați, cetățeni, comunitate, organizații ale societății civile, societăți comerciale din subordine sau care operează în respectiva unitate administrativ-teritorială, etc.. Consultarea și implicarea acestor părți contribuie, dincolo de rațiunile de conformare legală, la consolidarea încrederi în  instituție și la îmbunătățirea serviciilor publice.

Indicator de rezultat

Adoptarea/ adaptarea politicii de consultare și implicare a factorilor interesați pentru o performanță sporită în asigurarea transparenței organizaționale și responsabilității sociale la nivelul instituției publice.

Document elaborat

Politica de consultare și implicare a factorilor interesați

Serviciile REPER constau în

 • Analiza practicilor interne de consultare și implicare a factorilor interesați
 • Analiza cadrului legal în domeniul transparenței decizionale, consultarea angajaților și identificarea potențialelor prevederi care vor fi incluse în politica de consultare și implicare a factorilor interesați
 • Inventarierea prevederilor necesar a fi incluse în politica de consultare și implicare a factorilor interesați
 • Elaborarea politicii de consultare și implicare a factorilor interesați
 • Consultări cu reprezentanții instituției publice pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.