Elaborarea politicii de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis

Întreprinderi publice

Potrivit aceleiași Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020, întreprinderile publice sunt obligate să publice în format deschis un set de date privind activitatea proprie, iar pentru cele cu peste 500 de angajați aceste obligații vizează și o serie de alte politici și proceduri adoptate.
Publicarea de date și mai ales de date în format deschis presupune existența la nivel intern a unui flux organizat de documente și informații în format electronic, deschis sau cel puțin editabil, care să permită centralizarea, de către persoanele desemnate, a informațiilor necesare de la celelalte compartimente de specialitate, sistematizarea și organizarea acestora și publicarea ulterioară a acestora.

Indicator de rezultat

O cultură a transparenței în cadrul întreprinderii și date publice prezentate într-un format deschis

Document elaborat

Politica de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis

Serviciile REPER constau în

  • Analiza documentelor interne existente cu rol de asigurarea a transparenței din întreprindere;
  • Inventarierea în concret a informațiilor pe care întreprinderea este obligată să le publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dar și cu cele mai bune practici din sector;
  • Identificarea compartimentelor care dețin informațiile de publicat;
  • Elaborarea politicii de transparență, respectiv stabilirea fluxului informațiilor de publicat și a responsabilităților specifice care revin compartimentelor de specialitate și persoanei desemnate să asigure publicarea acestora;
  • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare.

Instituții publice

Instituțiile publice sunt obligate să publice în format deschis un set de date privind activitatea proprie în conformitate cu Legea nr.  544/2001, Ordinul nr. 400/2015, Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, dar și aceeași Strategie națională Anticorupție.

Publicarea de date și mai ales de date în format deschis presupune existența la nivel intern a unui flux organizat de documente și informații în format electronic, deschis sau cel puțin editabil, care să permită centralizarea, de către persoanele desemnate, a informațiilor necesare de la celelalte compartimente de specialitate, sistematizarea și organizarea acestora și publicarea ulterioară a acestora.

Indicator de rezultat

O cultură a transparenței în cadrul instituției publice și date publice prezentate într-un  format deschis.

Document elaborat

Politica de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis

Serviciile REPER constau în

  • Inventarierea în concret a informațiilor pe care instituția este obligată să le publice;
  • Identificarea compartimentelor care dețin informațiile de publicat;
  • Elaborarea politicii de transparență, respectiv stabilirea fluxului informațiilor de publicat și a responsabilităților specifice care revin compartimentelor de specialitate și persoanei desemnate să asigure publicarea acestora.