Servicii de consultanță pentru desemnarea structurilor/ responsabililor de implementarea managementului integrității

Companii și organizații private

Necesitatea desemnării unei structuri responsabile pentru managementul integrității derivă din obligația de punere în aplicare a cadrului legal și a celor mai bune practici și standarde de tip ISO, în mod special a ISO 37001. În acest sens, obligațiile unei astfel de structuri vizează: coordonarea implementării angajamentului pentru integritate; primirea declarațiilor privind abținerea în caz de conflicte de interese; primirea avertizărilor de integritate și a recomandărilor venite prin canalul de management participativ; gestionarea riscurilor de neintegritate; planificarea și organizarea de programe de formare și companii de informare; gestionarea registrului de riscuri de neintegritate și a celui privind cadourile și avantajele primite cu titlu gratuit. De aceea, pentru evitarea sincopelor generate de supra-încărcare sau suprapunere de funcții, și pentru a facilita integrarea acestor responsabilități în activitățile curente ale companiei, este necesar un plan coerent de desemnare a responsabilităților către anumite categorii de personal care să acționeze ca integratori ai fiecărui proces.

Indicator de rezultat

Eficientizarea mecanismului de implementare a sistemului de management al integrității și asigurarea unei coordonări unitare a proceselor aferente.

Document elaborat

Raport de analiză și recomandări privind opțiunile de organizare a structurii responsabile dedicate implementării managementului integrității.

Serviciile REPER constau în

  • Analiza structurii şi modului de organizare a companiei;
  • Analiza practicilor instituționale de punere în aplicare a prevederilor legale anterior menționate;
  • Formularea recomandărilor privind desemnarea responsabililor/ componența structurii, și cerințele de exercitare a noilor atribuții.

Întreprinderi publice

Necesitatea unei astfel de abordări derivă din obligația de punere în aplicare a cadrului legal cu stabilirea unor responsabili care să asigure eficientizarea procesului. În acest sens, obligațiile legale vizează: primirea declarațiilor de avere și interese în conformitate cu Legea nr. 176/2010; primirea declarațiilor privind abținerea în caz de conflicte de interese (Legea nr. 161/2003 și Legea nr. 78/2000); implementare planului de integritate în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție, implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (Ordinul 400/2015); primirea avertizărilor de integritate în conformitate cu Legea nr. 571/2004; comunicarea și publicarea informațiilor în format deschis în conformitate cu Legea nr. 544/ 2001 și Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă; raportarea tranzacțiilor suspecte (Legea nr. 656/2002), dar și protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001). De aceea, pentru evitarea sincopelor generate de supra-încărcare și pentru a facilita integrarea acestor responsabilități în activitățile curente ale întreprinderii, este necesar un plan coerent de desemnare a responsabilităților către anumite categorii de personal care să acționeze ca integratori ai fiecărui proces.

Indicator de rezultat

Eficientizarea mecanismului de implementare a obligațiilor legale cu evitarea suprapunerilor și a sincopelor derivate din supra-încărcarea unor membri ai personalului.

Document elaborat

Analiză privind desemnarea responsabililor/ structurilor dedicate implementării managementului integrității

Serviciile REPER constau în

  • Analiza structurii şi modului de organizare a întreprinderii;
  • Analiza practicilor instituționale de punere în aplicare a prevederilor legale anterior menționate;
  • Formularea recomandărilor privind desemnarea responsabililor/ componența structurii, și cerințele de exercitare a noilor atribuții.