curs tools

Instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității la nivel organizațional: codul de etică și conduită profesională și politici interne

Descrierea cursului

Cursul are ca obiectiv familiarizarea participanților cu principalele instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității și aplicarea planului de integritate instituțional. În acest sens, cursanții vor fi inițiați în ceea ce reprezintă o declarație de misiune și viziune și modul de elaborare, rolul și elementele unui cod de etică și conduită profesională, precum și în tipurile politici interne de integritate (politica de toleranță zero la corupție, politica privind interzicerea și gestionarea conflictelor de interese, politica privind codurile, protocolul și ospitalitatea, politica de transparență, politica de implicare a părților interesate).
Operaționalizarea managementului integrității la nivel organizațional se fundamentează pe o înțelegere corectă a rolului leadership-ului și principalele responsabilități pe niveluri de decizie, mecanismele și metodele de implementare a managementului integrității.
De cealaltă parte, instrumentele pentru operaționalizare trebuie să țină seama de cadrul internațional pentru managementul integrității și cel național în domeniu, precum și de evoluțiile recente privind standardele de integritate în afaceri și instrumentele pentru managementul integrității.
Cursul are o pronunțată dimensiune aplicativă, astfel că la finalul acestuia participanții vor putea să identifice principalele elemente ale codului de conduită necesar a fi completate sau modificate, precum și să formuleze structura politicilor interne necesar a fi adoptate pentru operaționalizarea managementului integrității.

Cunoștințe și competențe dobândite

La finalul cursului, participanții vor putea să:

 • înțeleagă cum poate fi promovată integritatea
 • înțeleagă și să definească care este rolul echipei de management, dar și al personalului de execuție în promovarea și consolidarea integrității
 • cunoască instrumentele pentru operaționalizarea managementului integrității și a planului de integritate instituțional
 • cunoască și să înțeleagă tipurile de politici interne care au ca scop securiza-rea și promovarea culturii organizaționale
 • înțeleagă rolul codului de etică și conduită profesională
 • cunoască elementele și potențialele prevederi din codul de etică și conduită profesională
 • înțeleagă obiectul și să cunoască elementele principale ale politicilor de inte-gritate raportat la cadrul legal național, dar și cele mai bune practici naționale și internaționale în domeniu

Durata

1 zi

Număr de participanți

7-12 participanți

Grup țintă

 • Top management și administratori (Administratori și directori)
 • Middle management (Directori) și coordonatori de echipe
 • Consilieri de etică
 • Auditori interni
 • Coordonatorii desemnați pentru implementarea planurilor de integritate și persoanele de contact (cf. Art. 6 din Strategia
 • Națională Anticorupție)
 • Membrii comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial (cf. Art. 2 din Ordinul nr. 400/2015)
 • Responsabilii cu managementul calității (desemnați pentru implementarea standardului ISO 9001)
 • Responsabilii cu implementarea ISO 37001
 • Coordonatorilor programelor de responsabilitate socială, sustenabilitate și relația cu stakeholderii
 • Responsabilii de comunicare din întreprindere
 • Oricare persoană implicată în asigurarea integrității organizaționale