leadership

Leadership și integritate organizațională – cheia pentru creșterea performanței. Introducere în managementul integrității

Descrierea cursului

Cursul ghidează participanții în descoperirea integrității ca valoare individuală și instituțională și prezintă principalele elemente ale managementului integrității, beneficiile acestuia și costurile estimate ale unui program de management al integrității raportat la costu-rile neintegrității. Cursanții vor parcurge mecanismele și metodele de implementare a managementului integrității pornind de la înțelegerea raportului dintre acesta și cultura organizațională, rolul leadership-ului, al declarației de misiune, viziune și valori instituționale, al politicilor și procedurilor, și principalele responsabilități pe niveluri de decizie (Consiliu Director, Senior Management, Team Leaderi, Execuție).
Managementul integrității presupune înglobarea în modul de organizare și conducere a activității a componentelor de respectare a drepturilor omului, asigurare a unor condiții de muncă adecvate, respectare a condițiilor legale de operare, protecția mediului angajamentul față de comunitate, angajamente anticorupție, transparență organizațională, consultarea și implicarea părților interesate.
În acest sens participanții se vor familiariza cu cadrul internațional pentru managementul integrității (inițiative și convenții internaționale, standard ISO) și cadrul național în domeniu (cadrul normativ primar și angajamente strategice asumate de România, Strategii, Memorandumuri, Parteneriate, etc), precum și cu evoluțiile recente privind standardele de integritate în afaceri și instrumentele pentru managementul integrității.
Cursul are o pronunțată dimensiune aplicativă prin exploatarea riscurilor asociate breșelor de integritate (juridice/ legale, financiare, de reputație), a tipurilor de sancțiuni pentru companie, administratori, management și personalul de execuție, precum și exemplificarea dilemelor de integritate (conflict de interese, extorcare/ șantaj, managementul așteptărilor părților interesate, operațiuni în condiții de vid/lacune legislative, alocarea/ distribuirea câștigurilor, ocaua dublă, complicitatea corporativă, misiunea instituțională neadecvată pentru nevoile societății) și a bunelor practici în materie de reacție.

Cunoștințe și competențe dobândite

La finalul cursului, participanții vor putea să:

 • definească integritatea individului și organizației și să îi recunoască importanța pentru atingerea performanței
 • înțeleagă care sunt beneficiile integrității, precum și costurile, sancțiunile și riscurile neintegrității
 • identifice și înțeleagă elementele managementului integrității
 • cunoască obligațiile legale privind integritatea organizațională
 • înțeleagă și să definească care este rolul echipei de management, dar și al personalului de execuție în promovarea și consolidarea integrității
 • realizeze un inventar al elementelor de management al integrității deja existente și al celor necesare
 • realizeze o analiză SWOT vis-a-vis de stadiul actual al sistemului de management al integrității din entitate

Durată

1 zi

Număr de participanți

7-12 persoane

Grup țintă

 • Top management și administratori (Administratori și directori)
 • Middle management (Directori) și coordonatori de echipe
 • Consilieri de etică
 • Auditori interni
 • Coordonatorii desemnați pentru implementarea planurilor de integritate și persoanele de contact (cf. Art. 6 din Strategia
 • Națională Anticorupție)
 • Membrii comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial (cf. Art. 2 din Ordinul nr. 400/2015)
 • Responsabilii cu managementul calității (desemnați pentru implementarea standardului ISO 9001)
 • Responsabilii cu implementarea ISO 37001
 • Coordonatorilor programelor de responsabilitate socială, sustenabilitate și relația cu stakeholderii
 • Responsabilii de comunicare din întreprindere
 • Oricare persoană implicată în asigurarea integrității organizaționale