Alinierea angajamentelor de integritate cu practica instituțională. Elaborarea planurilor de integritate

Descrierea cursului

Cursul vizează dezvoltarea competențelor participanților pentru elaborarea planului de integritate al entității pornind de la realizarea analizei instituționale, inventarierea structurii și elementelor necesare planului, a cerințelor de implementare, monitorizare, evaluare, revizuire și publicare, și identificarea acelor elemente necesar a fi adaptate culturii organizaționale existente și operaționalizate.
Planul de integritate urmărește să integreze elementele generale ale managementului integrității, rolul leadership-ului, principalele responsabilități pe niveluri de decizie, mecanismele și metodele de implementare a managementului integrității.
Totodată, pentru elaborarea planului de integritate se vor avea în vedere cadrul internațional pentru managementul integrității (inițiative și convenții internaționale, standard ISO) și cadrul național în domeniu (cadrul normativ primar și angajamente strategice asumate de România, Strategii, Memorandumuri, Parteneriate, etc), precum și cu evoluțiile recente privind standardele de integritate în afaceri și instrumentele pentru managementul integrității.
Participanții vor putea la finalul cursului să proiecteze structura planului de integritate, adaptat pentru entitatea în care lucrează, precum și să estimeze corect costurile, respectiv resursele necesare în raport de costurile neintegrității, respectiv beneficiile implementării planului de integritate.

Cunoștințe și competențe dobândite

La finalul cursului, participanții vor putea să:

 • înțeleagă care sunt beneficiile integrității, precum și costurile și riscurile neintegrității
 • cunoască obligațiile legale privind integritatea organizațională, implementarea planurilor de integritate, precum și standardele internaționale și bunele practici în domeniu
 • cunoască elementele unui plan de integritate
 • cunoască pașii de elaborare, implementare, evaluare și revizuire a planului de integritate
 • identifice principalele elemente ale planului de integritate necesare pentru entitatea pe care o reprezintă
 • identifice resursele necesare pentru implementarea planului de integritate

Durată

1 zi

Număr de participanți

7-12 persoane

Grup țintă

 • Top management și administratori (Administratori și directori)
 • Middle management (Directori) și coordonatori de echipe
 • Consilieri de etică
 • Auditori interni
 • Coordonatorii desemnați pentru implementarea planurilor de integritate și persoanele de contact (cf. Art. 6 din Strategia
 • Națională Anticorupție)
 • Membrii comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial (cf. Art. 2 din Ordinul nr. 400/2015)
 • Responsabilii cu managementul calității (desemnați pentru implementarea standardului ISO 9001)
 • Responsabilii cu implementarea ISO 37001
 • Coordonatorilor programelor de responsabilitate socială, sustenabilitate și relația cu stakeholderii
 • Responsabilii de comunicare din întreprindere
 • Oricare persoană implicată în asigurarea integrității organizaționale