Gestionarea riscurilor de neintegritate și canale pentru management participativ, raportare și feedback

Descrierea cursului

Gestionarea riscurilor reprezintă o etapă esențială în implementarea managementului integrității care poate securiza compania în fața sancțiunilor legale, financiare și a pierderilor la nivelul reputației. De aceea, cursul sprijină participanții în procesul de identificarea a riscurilor asociate breșelor de integritate (riscuri juridice/ legale, financiare, de reputație), de identificare a soluțiilor pentru evitarea tipurilor de sancțiuni pentru companie (Consiliu Director, Senior Management, Team Leaderi, Execuție), precum și de gestionare a dilemelor de integritate (conflict de interese, extorcare/ șantaj, managementul așteptărilor părților interesate, operațiuni în condiții de vid/lacune legislative, alocarea/ distribuirea câștigurilor, ocaua dublă, complicitatea corporativă, misiunea instituțională neadecvată pentru nevoile societății) și a celor mai bune modele de reacție. În același timp, cursanții vor fi inițiați în procesul de gestionare a riscurilor de neintegritate precum monitorizarea, evaluarea, analiza și remedierea, dar și în cele mai performante instrumente participative de detectare a riscurilor așa cum sunt canalele interne de raportare și feedback.
Pentru a înțelege contextul mai amplu în care managementul riscurilor de neintegritate poate fi implementat, cursanții vor dobândi o serie de cunoștințe cu privire la managementul integrității și în mecanismele și metodele de implementare, precum și cu privire la cadrul internațional pentru managementul integrității și al riscului și cadrul național în domeniu.

Cunoștințe și competențe dobândite

La finalul cursului, participanții vor putea să:

 • identifice riscuri de neintegritate, precum și măsuri de remediere
 • identifice principalele riscuri de neintegritate
 • formuleze răspunsuri adecvate față de dilemele de integritate cu care se confruntă
 • înțeleagă și să definească care este rolul echipei de management, dar și al personalului de execuție în preve-nirea riscurilor de neintegritate
 • înțeleagă procesul de monitorizare, evaluare, analiză și remediere a riscurilor de neintegritate
 • înțeleagă rolul avertizorului de integritate în identificarea riscurilor instituționale
 • înțeleagă mecanismul de dezvoltare și operaționalizare a canalelor interne de raportare și preluare a feedbackului de la personal și stake-holderi

Durată

1 zi

Număr de participanți

7-12 persoane

Grup țintă

 • Top management și administratori (Administratori și directori)
 • Middle management (Directori) și coordonatori de echipe
 • Consilieri de etică
 • Auditori interni
 • Coordonatorii desemnați pentru implementarea planurilor de integritate și persoanele de contact (cf. Art. 6 din Strategia
 • Națională Anticorupție)
 • Membrii comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial (cf. Art. 2 din Ordinul nr. 400/2015)
 • Responsabilii cu managementul calității (desemnați pentru implementarea standardului ISO 9001)
 • Responsabilii cu implementarea ISO 37001
 • Coordonatorilor programelor de responsabilitate socială, sustenabilitate și relația cu stakeholderii
 • Responsabilii de comunicare din întreprindere
 • Oricare persoană implicată în asigurarea integrității organizaționale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment