Îndeplinind așteptările stakeholderilor. Tehnici de implicare/ consultare, standarde de raportare și transparență organizațională.

Descrierea cursului

Cursul își propune să inițieze participanții în tehnicile de gestionare a așteptărilor venite din partea stakeholderilor organizației, pornind de la identificarea acestor stakeholderi și până la familiarizarea cu mijloacele de consultare și implicare a acestora. Totodată, cursanții vor cunoaște modul în care integritatea organizațională îmbunătățește relația cu stakeholderii, pornind de la înțelegerea raportului dintre integritate, cultură organizațională și stakeholderi, rolul leadership-ului și principalele responsabilități pe niveluri de decizie, precum și care sunt principalele mecanismele și metodele de implementare ale managementului integrității.
De cealaltă parte, tehnicile de implicare și consultare a stakeholderilor trebuie să țină seama de cadrul internațional pentru managementul integrității și implicarea stakeholderilor și cel național în domeniu, precum și de evoluțiile recente privind standardele de integritate în afaceri și instrumentele pentru managementul integrității.
Nu în ultimul rând, cursul are o pronunțată dimensiune astfel că la finalul acestuia participanții vor putea să identifice principalii stakeholderi ai entității, precum și să stabilească cele mai adecvate instrumente pentru consultarea și implicarea acestora.

Cunoștințe și competențe dobândite

La finalul cursului, participanții vor putea să:

 • identifice și să înțeleagă modul în care integritatea îmbunătățește relația cu stakeholderii
 • înțeleagă și să cunoască obligațiile legale privind integritatea organizațională, precum și standardele internaționale și bunele practici în domeniu
 • înțeleagă și să identifice stakeholderii organizației
 • cunoască modalitățile de consultare și implicare a stakeholderilor
 • înțeleagă cum poate fi promovată integritatea în rândul stakeholderilor
 • înțeleagă și să definească care este rolul stakeholderilor în promovarea integrității

Durată

1 zi

Număr de participanți

7-12 persoane

Grup țintă

 • Top management și administratori (Administratori și directori)
 • Middle management (Directori) și coordonatori de echipe
 • Consilieri de etică
 • Auditori interni
 • Coordonatorii desemnați pentru implementarea planurilor de integritate și persoanele de contact (cf. Art. 6 din Strategia
 • Națională Anticorupție)
 • Membrii comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial (cf. Art. 2 din Ordinul nr. 400/2015)
 • Responsabilii cu managementul calității (desemnați pentru implementarea standardului ISO 9001)
 • Responsabilii cu implementarea ISO 37001
 • Coordonatorilor programelor de responsabilitate socială, sustenabilitate și relația cu stakeholderii
 • Responsabilii de comunicare din întreprindere
 • Oricare persoană implicată în asigurarea integrității organizaționale