Elaborarea politicii de due dilligence în procesul de recrutare a personalului

Potrivit standardului ISO 37001 privind sistemele de management anti-mită, este important ca în procesul de recrutare a personalului, compania să se asigure că, pe lângă verificarea aptitudinilor și competențelor viitorilor angajați, sunt luate în considerare și elemente care țin de  conduita anterioară a acestora cu privire la politicile anticorupție. De asemenea, este necesar ca organizația să cunoască ce alte poziții publice sau private a deținut viitorul angajat, motivul încetării acestora, dacă acesta este rudă sau afin cu persoane expuse politic, dacă acesta se află în relații de afaceri cu organizații sau companii din același grup sau din grupuri ori organizații concurente, ori dacă se află în relații de rudenie sau afinitate cu unul dintre angajații companiei.

Cunoașterea acestor elemente nu este de natură a restrânge dreptul la muncă al persoanelor, ci conferă companiei un mijloc de protecție împotriva eventualelor vulnerabilități care pot decurge din contextul personal și profesional al viitorilor agajați .

 

Indicator de rezultat

Proces de recrutare îmbunătățit; sistem de analiză ex-ante a vulnerabilităților derivate din contextul personal și profesional al viitorilor angajațiși gestionare timpurie

Document elaborat

Politica privind protecția datelor cu caracter  personal

Serviciile REPER constau în

  • Analiza practicilor curente cu privire la recrutarea personalului, din perspectiva verificărilor privind contextul personal și profesional al viitorilor angajați;
  • Inventarierea elementelor de context personal și profesional al viitorilor agajați care ar putea reprezenta vulnerabilități pentru companie;
  • Identificarea măsurilor de înlăturare a vulnerabilităților, acolo unde este posibil;
  • Elaborarea politicii due dilligence în procesul de recrutare a personalului și consultări cu reprezentanții companiei în vederea adoptării