Elaborarea politicii privind aplicarea cerințelor de integritate în relația cu partenerii de afaceri

Instrumentele internaționale și naționale la care am făcut referire pun în discuție nevoia asigurării integrității pe întreg lanțul de furnizare și distribuție al unei companii, în caz contrar existând posibilitatea ca producerea unui risc de neintegritate pentru unul dintre aceștia să își propage efectele și asupra companiei. Același risc există, potrivit standardelor ISO, și în cazul organizațiilor pe care compania le controlează.

Astfel, pentru a reduce riscurile provenite din conduita partenerilor de afaceri, sau a organizațiilor controlate, compania le poate solicita acestora să pună în aplicare politici de integritate similare celei pe care ea le implementează, și să îi raporteze cu privire la performanța acestora.

Indicator de rezultat

Model de integritate în afaceri multiplicat către parteneri. Prevenirea riscurilor de neintegritate în relația companiei cu partenerii de afaceri.

Document elaborat

Politica privind aplicarea cerințelor de integritate în relația cu partenerii de afaceri

Serviciile REPER constau în

  • Inventarierea elementelor de context ale partenerilor de afaceri care ar putea reprezenta vulnerabilități pentru companie;
  • Elaborarea unei proceduri de due dilligence în cazul partenerilor de afaceri
  • Elaborarea unui set de clauze contractuale privind aplicabilitatea unor dispoziții specifice din codul de etică și conduită în cazul partenerilor de afaceri
  • Elaborarea unui set de cerințe minime de integritate pe care partenerii de afaceri trebuie să îl respecte.