Elaborarea politicii privind gestionarea relației cu sectorul public

Interacțiunea mediului de afaceri cu instituțiile și reprezentanții sectorului public poate reprezenta o zonă de vulnerabilitate pentru ambele părți. Această interacțiune se poate manifesta sub diferite forme, cum ar fi: procedurile de înregistrare și autorizare a companiei, derularea unor misiuni de control asupra activității companiei, participarea reprezentanților companiei în procesul de decizie publică (transparență decizională, advocacy sau lobby), participarea companiei în proceduri de achiziții publice sau organizarea de evenimente de promovare de către companie, la care participă reprezentanți ai sectorului public (declarații privind averea sau cadourile). Fiecare dintre aceste situații cunoaște o reglementare a conduitei preponderent aplicabilă reprezentanților sectorului public, iar necunoașterea acestor cerințe specifice poate expune compania unor riscuri de neintegritate.

Ajustarea conduitei companiei la aceste cerințe specifice este de natură să prevină aceste riscuri de neintegritate specifice, prin adaptarea instrumentelor pe care compania deja le are implementate ca parte a sistemului de management al integrității.

Indicator de rezultat

Reducerea riscurilor de neintegritate care pot apărea în interacțiunea companiei cu reprezentanții sectorului public.

Document elaborat

Politica privind gestionarea relației cu sectorul public

  • Analiza practicilor curente ale companiei în interacțiunea cu sectorul public;
  • Inventarierea cerințelor specifice de care compania trebuie să țină cont în interacțiunea sa cu reprezentanții sectorului public;
  • Formularea soluțiilor pentru satisfacerea fiecărei cerințe specifice;
  • Elaborarea politicii privind gestionarea relației cu sectorul public.