Elaborarea politicii privind managementul riscurilor de neintegritate

Toate instrumentele internaționale și naționale la care am făcut referire în partea introductivă, și cu precădere standardul ISO 31000, utilizează managementul riscurilor ca principală modalitate pentru a preveni producerea unor evenimente cu efecte dăunătoare pentru companie, indiferent de natura daunelor pe care acestea le pot provoca.

În ceea ce privește riscurile de neintegritate, consecința cea mai gravă a producerii acestora o poate reprezenta condamnarea penală atât a persoanei juridice, cât și a echipei manageriale și a persoanelor din subordine care au contribuit la producerea acestora. Acestora li se adaugă urmări de natură financiară, comercială și reputațională. Stabilirea unui sistem coerent pentru gestionarea specifică a riscurilor de neintegritate este așadar esențial pentru securizarea entității.

Atunci când organizația are deja implementat un sistem de management al riscurilor, gestionarea riscurilor de neintegritate va fi încorporat în sistemul general.

Indicator de rezultat

Activitate îmbunătățită de identificare, prevenire și management al riscurilor de neintegritate. Reducerea costurilor asociate riscurilor de neintegritate.

Document elaborat

Politicii privind managementul riscurilor de neintegritate

Serviciile REPER constau în:

  • Inventarierea și evaluarea riscurilor de neintegritate cu care se poate confrunta compania, sau cu care deja s-a confruntat
  • Inventarierea instrumentelor și mecanismelor care pot contribui la diminuarea acestor riscuri și a responsabililor pentru punerea lor în aplicare;
  • Formularea unor strategii de reacție asociate fiecărui risc în parte;
  • Elaborarea procedurii de actualizare a registrului de riscuri;
  • Consultări cu reprezentanții întreprinderii pentru agrearea textului politicii și finalizarea documentului pentru adoptare