Elaborarea politicii privind donațiile, sponsorizările și alte acțiuni de CSR

Toate instrumentele internaționale și naționale la care am făcut referire în partea introductivă cuprind, alături de măsurile preventive non-financiare, și cerințe care vizează conduita financiară a companiilor. Alături de operațiunile financiare specifice domeniului de activitate al fiecărei companii, acestea se pot implica financiar în susținerea unor activități care exced obiectul lor de activitate, dar care le asigură de regulă un beneficiu de imagine.

Pentru ca aceste demersuri să ofere în mod real un beneficiu de imagine și să nu conducă la asocierea companiei cu practici lipsite de integritate, este necesară utilizarea unor proceduri de due dilligence pentru cunoașterea contextului beneficiarilor. Totodată, compania trebuie să stabilească tipul de activități pe care dorește să le finanțeze, dacă și în ce condiții își asociază imaginea cu demersuri politice și să înțeleagă și să asume riscurile asociate.

Indicator de rezultat

Activitate îmbunătățită de acordare a donațiilor, sponsorizaților sau în alte acțiuni de CSR. Prevenirea riscurilor de neintegritate asociate.

 

Document elaborat

Politica privind donațiile, sponsorizările sau alte acțiuni de CSR

 

Serviciile REPER constau în

  • Analiza practicilor curente ale companiei privind donațiile, sponsorizările și alte acțiuni de CSR;
  • Inventarierea elementelor de context a beneficiarilor de donații, sponsorizări sau alte acțiuni de CSR care ar putea reprezenta vulnerabilități pentru companie;
  • Identificarea măsurilor de înlăturare a vulnerabilităților
  • Stabilirea cerințelor pentru acordarea donațiilor, sponsorizărilor sau participarea în alte acțiuni de CSR;