Program de formare profesională și teambuilding

Implementarea managementului integrității presupune nu doar componenta formală de adoptare a diferitelor planuri, politici și proceduri, ci și diseminarea acestora și asumarea lor ca instrumente de lucru, la nivel individual.

Indicator de rezultat

Grad sporit de cunoștințe cu privire la managementul integrității, precum și instrumentele aferente la nivelul întreprinderii. Grad crescut de asumare a cerințelor managementului integrității și de asumare a rolului de către fiecare membru al echipei.

Servicii livrate

Sesiune de informare, de instruire sau de teambuilding a personalului.

Activitățile propuse constau în:

Organizarea un eveniment de tip workshop dedicat personalelor responsabile cu implementarea managementului integrității (maxim 15 persoane), care are ca obiectiv familiarizarea acestora cu noile instrumente și politici și principalele responsabilități care le revin pentru aplicarea acestora

 • Servicii de formare profesională pentru întreg personalul, cu privire la elemente sistemului de management al integrității și responsabilitățile care revin fiecăruia. Programul este modular și poate fi personalizat în funcție de nevoile beneficiarului, atât raportat la tematică, cât și la durată, fiecare modul având durata de o zi. Tematicile abordate includ:
  • Leadership și integritate organizațională – cheia pentru creșterea performanței. Introducere în managementul integrității
  • Alinierea Angajamentului pentru integritate cu practica instituțională.;
  • Instrumente pentru operaționalizarea managementului integrității la nivel organizațional: codul de etică și conduită profesională și politici interne;
  • Îndeplinind așteptările stakeholderilor. Tehnici de implicare/ consultare, standarde de raportare și transparență organizațională;
  • Gestionarea riscurilor de neintegritate și canale pentru management participativ, raportare și feedback;

Pentru mai multe detalii cu privire la tematica de formare profesională continuă propusă de REPER, vă rugăm accesați https://reper.info.ro/activitatea-reper/formare-profesionala/

 • Program de teambuiding: ghidează participanții în descoperirea integrității ca valoare individuală și instituțională și prezintă principalele elemente ale managementului integrității și beneficiile acestuia. Participanții vor experimenta care este rolul lor în managementul integrității și vor înțelege raportului dintre acesta și cultura organizațională, conducând la creșterea coeziunii de grup.