Servicii de consultanță de tip ticketing: întrebări și răspunsuri privind managementul integrității

Contextul în care compania implementează sistemului de management al integrității și al politicilor aferente este în permanentă schimbare, atât din perspectiva factorilor interni, cât și a celor externi, cu precădere a cadrului normativ aplicabil. Acest schimbări pot da naștere unor oportunități sau unor riscuri noi de neintegritate, pe care compania este nevoită să le gestioneze.

Serviciul de consultanță de tip ticketing permite companiei să adreseze întrebări cu privire la aceste oportunități sau riscuri, ori cu privire la orice alte aspecte pe care le întâmpină în implementarea sistemului de management al integrității și pentru care necesită o analiză aprofundată și un punct de vedere avizat cu privire la cele mai bune modalități de soluționare. Acest serviciu pune la dispoziția companiei răspunsuri care permit reprezentanților acesteia să ia decizii în cunoștință de cauză, alegând între mai multe variante posibile, acolo unde acestea există.

Serviciul este furnizat în regim de abonament, pentru un număr de ore de consultanță predefinit, pentru a puntea soluționa solicitări de complexități diferite. Odată primită întrebarea, echipa REPER transmite companiei pentru validare coordonatele și elementele asupra cărora se va concentra răspunsul, precum și numărul de ore de consultanță alocat. Răspunsul va fi transmit într-un termen de maxim 10 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor care necesită soluționare urgentă, pentru care vor fi transmise răspunsuri preliminare în cel mai scurt timp.

Indicator de rezultat

Analiza oportunităților și riscurilor de neintegritate nou apărute. Clarificarea aspectelor privind implementarea sistemului de management al integrității.

Document elaborat

Rapoarte de analiză specifică

Serviciile REPER constau în:

  • Analiza chestiunilor care fac obiectul solicitării de consultanță;
  • Identificarea soluțiilor adecvate în lumina celor mai bune practici în domeniu;
  • Formularea recomandărilor privind alegere uneia dintre soluții.