Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în Municipiul Caransebeș

Despre proiect

Proiectul își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național „Traian Doda” din Municipiul Caransebeș în formularea și implementarea de proiecte civice, devenid multiplicatori ai acestor activități extracuriculare.

Obiectivele proiectului vizează:

Creșterea competențelor a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național „Traian Doda”din Municipiul Caransebeș pentru a identifica surse de finanțare și de a elabora proiecte civice de tineret în conformitate cu cerințele finanțatorilor.

Stimularea capacității a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național „Traian Doda” din Municipiul Caransebeș de a asigura punerea în aplicare a proiectelor elaborare, atingerea rezultatelor așteptate, promovarea acestor activități extracuriculare și asigurarea sustenabilității lor, devenind promotori și multiplicatori ai inițiativelor civice.

Activități

Proiectul se derulează în parteneriat cu Colegiul Național „Traian Doda”, primul dintre liceele din Municipiul Caransebeș invitate să participe în cadrul proiectului și care și-a exprimat interesul în acest sens. Alături de reprezentanții acestuia suntem suntem onorați să purcedem la selectarea a 24 de elevi care vor lua parte la atelierul de scriere de proiect și educație civică. Selectarea elevilor se va realiza astfel încât să fie respectată egalitatea de șansă între clasele școlare, anii de învățământ (de la a IX-a și până la a XII-a), sexe și etnie.

Organizarea și derularea atelierului de scriere de proiect și educație civică cu cei 24 de elevi selectați se va realiza într-o sală oferită de Colegiul Național „Traian Doda”. În cadrul evenimentului vor fi distribuite materiale de curs pe suport de curs electronic, precum și materiale de promovare a proiectului. În cadrul atelierului vor fi formate grupele pentru elaborarea proiectelor de implicare civică (6 persoane; mixte cu privire la etnie, sexe, an de studiu). Elevii vor avea la dispoziție 2 săptămâni de la data atelierului pentru a elabora și transmite proiectul, timp în care echipa REPER le va acorda toată asistența necesară.

La începutul lunii decembrie va fi organizat târgul final în care echipele de elevi își vor prezenta proiectele colegilor și vor încerca să atragă atenția cu privire la importanța implicării civice. Târgul va avea loc în cadrul Colegiului Național „Traian Doda”, într-un spațiu în care vor fi amenajate standuri de prezentare și vor fi expuse afișe și materiale promoționale. La finalul târgului, proiectele și modalitatea de promovare vor fi evaluate de către o comisie formată dintr-un reprezentant al liceului, un reprezentant REPER și, în funcție de disponibilitate, un reprezentant al Primăriei, Consiliului Local sau Inspectoratului Școlar. Vor fi decernate 3 premii și o mențiune echipelor din liceu. Târgul va fi organizat astfel încât să nu interfereze cu orarul elevilor, fără a reduce posibilitatea lor de a se implica, în conformitate cu recomandările unității de învățământ.

Promovarea și diseminarea proiectului se vor realiza atât fizic, cât și electronic, online. Fizic, va fi asigurată prin roll-up și afișe la sediul liceului și/ sau în sala de curs. Online, proiectul va fi promovat prin intermediul site-ului REPER și pe paginile de social media. La aceste canale de diseminare se adaugă pagina proprie de internet a Colegiului Național „Traian Doda”. Totodată acestea vor fi utilizate și pentru diseminarea și multiplicarea ideilor de proiect elaborate de elevi.

Rezultatele proiectului

Impact

Proiectul sprijină îndeplinirea obiectivelor aferente domeniului educație civică prin organizarea a unui atelier la care vor lua parte 24 tineri dintr-un liceu din Municipiul Caransebeș. Atelierul este menit să dezvolte cunoștințele tinerilor cu privire la procesul decizional și posibilitățile lor de implicarea în comunitate, precum și competențele de a elabora și organiza proiecte pe teme civice, în conformitate cu cele mai uzitate cerințe ale finanțatorilor. Primul pas către o astfel de implicare va fi prin elaborarea de către tineri a unor inițiative civice pe baza competențelor dobândite, inițiative care vor fi puse în aplicare într-un târg de tineret organizat în liceul partener. Târgul va fi deschis vizitării de către comunitate și contribuie la creșterea gradului de informare și conștientizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice, precum și la multiplicarea experienței grupului țintă direct către colegii lor, atrăgând atenția celor din urmă asupra importanței implicării civice pentru viața comunității.

Totodată, latura formativă și antreprenorială gestionată prin atelierul de scriere de cereri de finanțare îi poate prijini pe tineri în deschiderea unor afaceri, cât și în proiectele pentru sectorul neguvernamental. Proiectul astfel implementat va putea fi replicat ca model de bună practică și multiplicat atât la nivelul aceleiași unități de învățământ, cu alte grupe de elevi, cât și la nivelul altor licee din Municipiul Caransebeș, sau chiar din proximitate. Acest demers de multiplicare se poate concretiza sub forma unor schimburi de bune practici și competiții extrașcolare.

Finanțare

Municipiul Caransebeș

Parteneri

Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș

Pentru mai multe detalii despre partener, vă rugăm accesați

http://cntd.ro/site/

Perioada

septembrie – decembrie 2017