Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în Piatra Neamț II

Despre proiect

Proiectul își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a 24 de tineri din cadrul Colegiului Tehnic  „Gheorghe Cartianu” din Municipiul Piatra Neamț în formularea și implementarea de proiecte civice, devenind multiplicatori ai acestor activități extra-curriculare.

Obiectivele proiectului vizează:

Creșterea competențelor a 24 de tineri din cadrul Colegiului Tehnic  „Gheorghe Cartianu” din Municipiul Piatra Neamț pentru a identifica surse de finanțare și de a elabora proiecte civice de tineret în conformitate cu cerințele finanțatorilor.

Stimularea capacității a 24 de tineri din cadrul Colegiului Tehnic  „Gheorghe Cartianu” din Municipiul Piatra Neamț de a asigura punerea în aplicare a proiectelor elaborare, atingerea rezultatelor așteptate, promovarea acestor activități extra-curriculare și asigurarea sustenabilității lor, devenind promotori și multiplicatori ai inițiativelor civice.

Activități

Proiectul se derulează în parteneriat cu Colegiul Tehnic  „Gheorghe Cartianu”, primul dintre liceele din Municipiul Piatra Neamț invitate să participe în cadrul proiectului și care și-a exprimat interesul în acest sens. Alături de reprezentanții acestuia se va realiza selectarea a 24 de elevi care vor lua parte la atelierul de scriere de proiect și educație civică. Selectarea de va face astfel încât să fie respectată egalitatea de șansă între clasele școlare, anii de învățământ (de la a IX-a și până la a XII-a), sexe și etnie.

Organizarea și derularea atelierului de scriere de proiect și educație civică cu cei 24 de elevi selectați se va realiza într-o sală oferită de Colegiului Tehnic  „Gheorghe Cartianu”, ca parte a activităților dedicate ”Săptămânii Altfel”. În cadrul evenimentului vor fi distribuite materiale de curs pe suport de curs electronic, precum și materiale de promovare a proiectului. În cadrul atelierului vor fi formate grupele pentru elaborarea proiectelor de implicare civică (6 persoane; mixte cu privire la etnie, sexe, an de studiu). Elevii vor avea la dispoziție 4 săptămâni de la data atelierului pentru a elabora și transmite proiectul, timp în care echipa REPER le va acorda toată asistența necesară.

O lună mai târziu va fi organizat târgul final în care echipele de elevi își vor prezenta proiectele colegilor și vor încerca să atragă atenția cu privire la importanța implicării civice. Târgul va avea loc în cadrul Colegiului Tehnic  „Gheorghe Cartianu”, într-un spațiu în care vor fi amenajate standuri de prezentare și vor fi expuse afișe și materiale promoționale. La finalul târgului, proiectele și modalitatea de promovare vor fi evaluate de către o comisie formată dintr-un reprezentant al liceului, un reprezentant REPER și, în funcție de disponibilitate, un reprezentant al Primăriei, Consiliului Local sau Inspectoratului Școlar. Vor fi decernate 3 premii și o mențiune echipelor din liceu. Târgul va fi organizat astfel încât să nu interfereze cu orarul elevilor, fără a reduce posibilitatea lor de a se implica, în conformitate cu recomandările unității de învățământ.

Finanțare

Primăria Municipiului Piatra Neamț

Parteneri

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

Pentru mai multe detalii despre partener, vă rugăm accesați

http://www.colegiulcartianu.ro/colegiu/

Perioada de implementare

ianuarie – mai 2018