Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în Piatra Neamț

Despre proiect

Proiectul își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național Calistrat Hogaș din Municipiul Piatra Neamț în formularea și implementarea de proiecte civice, devenind multiplicatori ai acestor activități extra-curriculare.

 

Obiectivele proiectului vizează:

Creșterea competențelor a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național Calistrat Hogaș din Municipiul Piatra Neamț pentru a identifica surse de finanțare și de a elabora proiecte civice de tineret în conformitate cu cerințele finanțatorilor.

Stimularea capacității a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național Calistrat Hogaș din Municipiul Piatra Neamț de a asigura punerea în aplicare a proiectelor elaborare, atingerea rezultatelor așteptate, promovarea acestor activități extra-curriculare și asigurarea sustenabilității lor, devenind promotori și multiplicatori ai inițiativelor civice.

 

Activități

Proiectul se derulează în parteneriat cu Colegiul Național Calistrat Hogaș, primul dintre liceele din Municipiul Piatra Neamț invitate să participe în cadrul proiectului și care și-a exprimat interesul în acest sens. Alături de reprezentanții acestuia suntem onorați să purcedem la selectarea a 24 de elevi care vor lua parte la atelierul de scriere de proiect și educație civică. Selectarea elevilor se va realiza astfel încât să fie respectată egalitatea de șansă între clasele școlare, anii de învățământ (de la a IX-a și până la a XII-a), sexe și etnie.

Organizarea și derularea atelierului de scriere de proiect și educație civică cu cei 24 de elevi selectați se va realiza într-o sală oferită de Colegiul Național Calistrat Hogaș, ca parte a activităților dedicate ”Săptămânii Altfel”. În cadrul evenimentului vor fi distribuite materiale de curs pe suport de curs electronic, precum și materiale de promovare a proiectului. În cadrul atelierului vor fi formate grupele pentru elaborarea proiectelor de implicare civică (6 persoane; mixte cu privire la etnie, sexe, an de studiu). Elevii vor avea la dispoziție 4 săptămâni de la data atelierului pentru a elabora și transmite proiectul, timp în care echipa REPER le va acorda toată asistența necesară.

O lună mai târziu va fi organizat târgul final în care echipele de elevi își vor prezenta proiectele colegilor și vor încerca să atragă atenția cu privire la importanța implicării civice. Târgul va avea loc în cadrul Colegiului Național Calistrat Hogaș, într-un spațiu în care vor fi amenajate standuri de prezentare și vor fi expuse afișe și materiale promoționale. La finalul târgului, proiectele și modalitatea de promovare vor fi evaluate de către o comisie formată dintr-un reprezentant al liceului, un reprezentant REPER și, în funcție de disponibilitate, un reprezentant al Primăriei, Consiliului Local sau Inspectoratului Școlar. Vor fi decernate 3 premii și o mențiune echipelor din liceu. Târgul va fi organizat astfel încât să nu interfereze cu orarul elevilor, fără a reduce posibilitatea lor de a se implica, în conformitate cu recomandările unității de învățământ.

Finanțare

Municipiul Piatra Neamț

Parteneri

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” a cărui misiune este aceea de a furniza comunităţii educaţionale servicii de calitate, caracterizate de profesionalism şi concretizate în actul pedagogic de asigurare a parcursului individualizat de dezvoltare a fiecărui elev, cu respectarea diversităţii umane şi în deplină siguranţă a persoanei. Astfel, absolventul colegiului va deveni cetăţeanul european, competent şi responsabil, întreprinzător şi creativ, activ şi reactiv la schimbare, capabil să comunice şi să se integreze social, abil şi disponibil să înveţe pe tot parcursul vieţii, mobil şi conştient de apartenenţa sa la comunitate, în respect faţă de valorile democratice ale acesteia şi ale contextului integrativ european.

Pentru mai multe detalii despre partener, vă rugăm accesați

http://www.calistrathogas.ro/index.php

Perioada

Septembrie – Decembrie 2017

Rezultatele proiectului