Tineri cu inițiativă pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud

Parteneri

Perioada de implementare

Ianuarie 2021 – Ianurie 2022

Locațiile de implementare

Proiectul va fi implementat în unități de învățământ acreditate din Regiunea Sud-Muntenia – câte două licee din următoarele localități: Mizil – jud. Prahova, Oltenița – jud. Călărași, Curtea-de-Argeș – jud. Argeș, Turnu-Măgurele – Jud. Teleorman, Moreni – jud. Dâmbovița

 

Beneficiari

 • 5 voluntari – studenți la specializarea științe administrative
 • 10 licee din Regiunea Sud Muntenia
 • 200 liceeni
 • 20 actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) din Regiunea Sud Muntenia

Scopul proiectului

Proiectul își propune să sprijine tinerii din regiunea Sud-Muntenia să devină cetățeni activi și parteneri reali de dialog pentru autoritățile publice prin îmbunătățirea ratei de participare a acestora la soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile din care fac parte.

Obiective

Proiectul urmărește atingerea următoarelor 3 obiective:

 • O.1. Dezvoltarea competențelor civice a 205 tineri din Regiunea Sud Muntenia și echiparea acestora cu cunoștințe și instrumente specifice de participare la procesul de luare a deciziilor publice la nivel local.
 • O.2. Încurajarea participării celor 205 tineri, a 10 licee și 20 de actori locali (grupuri informale, ONG-uri mici sau voluntari) din Regiunea Sud-Muntenia în activitățile specifice procesului decizional la nivel local cu scopul de a propune soluții pentru rezolvarea problemelor comunității, dezvoltării durabile a acesteia și îmbunătățirii calității serviciilor publice.
 • O.3. Creșterea vizibilității și capacității de comunicare publică a Asociației Societatea Academică de Științe Administrative, precum și dezvoltarea capacității SASA de a atrage și gestiona în mod eficient fonduri și finanțări naționale sau internaționale.

Activități

 1. Campanie de educație civica pentru tineri – include selecția studenților – voluntari, a liceelor partenere și a liceenilor participanți la proiect. Tinerii voluntari vor participa la sesiunile de formare de formatori, și vor derula la rândul lor sesiunile de informare, instruire și dezvoltare a competențelor civice dedicate elevilor de liceu.
 2. Analiza capacitații administrative a instituțiilor si identificarea principalelor probleme care afectează comunitatea, din perspectiva dezvoltării durabile – presupune definirea metodologiei de cercetare, aplicarea instrumentelor specifice de cercetare, analiza datelor privind instituțiile administrației publice la nivel local și realizarea rapoartelor finale de cercetare cuprinzând vulnerabilitățile identificate la nivel instituțional, problemele la nivel comunitar și soluțiile propuse. Tineri voluntari și liceeni vor sprijini derularea acestei activități prin acțiuni de culegere a datelor și formularea unor soluții pentru problemele identificate.
 3. Mobilizarea cetățenilor, actorilor locali și mediului de afaceri în a lucra împreună pentru rezolvarea problemelor concrete ale comunității – cuprinde organizarea a 10 întâlniri – dezbateri publice la nivelul comunităților locale -câte 2 evenimente pentru fiecare localitate selectată în proiect – în cadrul cărora participanții vor discuta despre concluziile rapoartelor de analiză și posibile soluții cu privire la aspectele identificate. Tinerii participanți la proiect se vor implica în organizarea acestor întâlniri și vor prezenta propriile soluții pentru aspectele identificate.
 4. Dezvoltarea organizațională a SASA – activitățile din această categorie urmăresc creșterea vizibilității SASA prin activități de comunicare publică regulată și dezvoltarea capacitații acesteia de a atrage fonduri (inclusiv dezvoltarea unei strategii în acest sens) și de a le gestiona în mod eficient.

Echipa

Manager de proiect Emil Bălan
Coordonator partener Iulia Coșpănaru
Responsabili formare – formatori Cristi Iftene

Andreea Gușă

Responsabili cercetare – cercetători Dragoș Troanță R. Turculeanu

Marius Văcărelu

Responsabili evenimente – moderatori Gabriela Varia

Radu Nicolae

Responsabil comunicare Nicoleta Micu
Responsabil IT Teo Tătaru
Responsabili financiari Pavel Rotaru

Delia Chiru

Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 51.215,25 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă