Despre noi

Abordarea REPER pornește de la a-i convinge pe manageri  din sectoarele public și privat să-i cointereseze pe toți cei vizați de o anumită activitate atât în procesul decizional legat de stabilirea obiectivelor, cât și în cel procedural de stabilire a etapelor și de parcurgere a acestora, și nu în ultimul rând, în cel de recunoaștere a rezultatelor și a contribuției fiecăruia, iar atunci când sunt puși în situația de a lua o decizie să adopte o atitudine care să aducă rezultate pozitive pentru toți cei implicați.

Totul pornește de la integritate! De aceea REPER își propune să încurajeze și să susțină cu expertiză managerii care doresc să aplice un sistem de management al integrității.

Serviciile REPER se bazează pe multidisciplinaritatea și pe expertiza echipei, formată din profesioniști cu experiență în domeniile juridic, științe politice și administrative, studii culturale, securitate IT și consultanță anticorupție în afaceri și sectorul public, pentru ca împreună să formuleze soluții de aplicare a managementului integrității adaptate nevoilor fiecărei companii sau instituții publice. Experții REPER au abordat componente din sistemul de management al integrității atât din perspectivă de consultanți externi mandatați cu elaborarea unui cadru formal pentru promovarea eticii și conformității, cât și din aceea de membri ai unei echipe care a răspuns provocărilor venite din dileme de integritate și aceea a practicienilor care își desfășoară activitatea într-o companie sau instituție publică și înțeleg provocările cărora trebuie să le găsească răspunsuri.

Valorificând combinația între cunoștințele teoretice și experiența practică, REPER sprijină companiile și instituțiile publice să construiască propriul sistem de management al integrității, orientat către îndeplinirea obiectivelor de performanță instituțională și ancorat în cultura organizațională existentă.

REPER susține întotdeauna construirea sistemului de management al integrității pe ceea ce există deja la nivel instituțional și este consistent cu cerințele care derivă din implementarea sistemelor de management de tip ISO 9001, ISO 31000 sau ISO 37001, sistemului de control intern managerial, planul de integritate sau cerințele de raportare non-financiară. Pentru noi continuitatea este un element esențial al oricărei culturi organizaționale, care nu trebuie ignorat dacă ne dorim ca sistemul de management să fie trainic și eficient.

Sistemul de management al integrității presupune o componentă formală, reprezentată de setul de reguli instituționale și documente necesare, bazate pe legile, reglementările, standardele care trebuie respectate, și de modul în care acest sistem trebuie ancorat în practica și cutumele existente pentru a putea genera rezultate pozitive și nu birocrație. Cea de a doua componentă, comportamentală, este reprezentată de asumarea la nivel individual și instituțional a setului de valori și principii pe care se fundamentează sistemul și care încurajează adoptarea unei conduite integre, atât în interacțiunile interumane, cât și în cele instituționale, maximizând astfel beneficiile și minimizând costurile.

Integritatea presupune mai mult decât respectarea legilor, a eticii și a cerințelor de profesionalism, presupune să asumi angajamente, să-ți respecți promisiunile făcute și să îndeplinești   așteptările celor cointeresați, să fii loial față de cei care nu participă la luarea deciziei, să tratezi pe toată lumea conform acelorași reguli și principii.

Studiile arată că în companiile în care angajații percep un nivel ridicat de integritate, acesta este corelat în mod direct cu rezultate foarte bune, respectiv cu productivitate crescută, cu o profitabilitate mai mare, relații economice mai bune și o atractivitate crescută pentru viitori angajați cu pregătire profesională peste medie.

Creșterea cu o unitate a integrității percepute este  asociată cu o creștere de 0.19 unități a Factorului q, o creștere de 0.09 unități a profitabilității și o scădere cu 0.24 de unități a numărului de  angajați care se sindicalizează. Factorul q este un raport între valoarea de piață, respectiv prețul de piață al activului existent și costul de înlocuire sau de reproducere respectiv prețul de piață pentru active fizice echivalente produse recent. (Guiso, Sapienza, Zingales, 2013)

Oamenii care înțeleg că este destul pentru ca toată lumea să câștige – ceea ce Stephen R Covey definește în „Eficiența în 7 trepte” ca fiind mentalitatea abundenței – împărtășesc prestigiul, recunoașterea, profitul și hotărârile de luat atât cu cei pentru care lucrează, cât și cu cei care lucrează pentru ei, bucurându-se astfel de reușită și recunoaștere publică. Această reușită provine tocmai din faptul că succesul este rezultatul unei conlucrări eficiente, care produce efecte benefice pentru toți cei interesați.

Același lucru este valabil și la nivel instituțional – când managerii au o conduită integră în raport cu angajații și cu acționarii lor, atunci și angajații vor avea o conduită asemănătoare față de managerii lor. Angajații atașați de munca lor, motivați și loiali, care cunosc obiectivele și sunt cointeresați în atingerea lor, sunt mai creativi și mai performanți, reușind să producă împreună rezultate pe care nu le-ar putea îndeplini   separat, atât la nivel individual cât și instituțional.

Echipa REPER este formată din profesioniști cu experiență în domeniile juridic, științe politice și administrative, studii culturale, securitate IT și consultanță anticorupție în afaceri și sectorul public pentru ca împreună să formuleze soluții de aplicare a managementului integrității adaptate nevoilor fiecărei companii sau instituții publice. Experții REPER au abordat componente din sistemul de management al integrității atât din perspectivă de consultanți externi mandatați cu elaborarea unui cadru formal pentru promovarea eticii și conformității, cât și din aceea de membri ai unei echipe care a răspuns provocărilor venite din dileme de integritate și aceea a practicienilor care își desfășoară activitatea într-o companie sau instituție publică și înțeleg provocările cărora trebuie să le găsească răspunsuri.

Valorificând combinația între cunoștințele teoretice și experiența practică, REPER sprijină companiile și instituțiile publice să construiască propriul sistem de management al integrității, orientat către îndeplinirea obiectivelor de performanță instituțională și ancorat în cultura organizațională existentă.

  • Veți avea implementat în mod efectiv un sistem care să vă ajute să răspundeți atât cerințelor legale, cât și celor ale standardelor internaționale, ale partenerilor de afaceri și ale părților interesate;
  • Veți primi un set de documente ușor de înțeles și aplicat, care vă ajute să reduceți riscurile și vulnerabilitățile și să preveniți angajarea răspunderii atât pentru companie cât și pentru conducerea și personalul acesteia;
  • Veți avea un sistem de management integrat, care încorporează și cerințele politicilor anti-mită, fără a genera birocrație excesivă;
  • Veți beneficia de cunoștințele și experiența unei echipe multidisciplinare, cu experiență națională și internațională de peste 10 ani în acest domeniu;
  • Veți beneficia de cunoștințele și experiența unei echipe care a furnizat servicii similare pentru alte companii de pe piața românească, iar soluțiile propuse și-au demonstrat eficacitatea;
  • Veți putea cere sprijin echipei REPER oricând aveți nevoie;