Anti Corruption Toolkit for SMEs - Instrument AntiCoruptie pentru IMM-uri

Despre proiect

Începând din luna septembrie, REPER sprijină Camera de Comerț, Industrie și Navigație Constanța în implementarea proiectului „ACTS Anticorruption Toolkit for SMEs”. Obiectivul general al proiectului a fost de a oferi expertiza şi instrumentele necesare pentru combaterea și preîntâmpinarea răspândirii corupției în sectorul privat, cu accent pe IMM-uri. Astfel, printre activitățile programate s-au numărat: analiza tiparelor de corupție şi identificarea factorilor care permit încurajarea corupției în rândul IMM-urilor, având în vedere asociațiile de afaceri, autoritățile locale şi alţi actori relevanți implicați în lupta împotriva corupției; pregătirea unui instrument şi a unui manual adresat firmelor, cu scopul de a le încuraja să aibă un rol activ în prevenirea şi lupta împotriva corupției.

În acest context, REPER a participat la:

  • Elaborarea manualului anticorupție și a toolkit-ului, evaluarea sugestiilor asupra propunerilor de măsuri preventive pentru combaterea corupției;
  • Validarea versiunii în limba română a manualului anticorupție și a toolkit-ului;
  • Working-groupul organizat la Constanța în 13 septembrie 2017 cu partenerii din proiect;
  • Elaborarea manualului metodologic, contribuții și sugestii solicitate partenerilor de liderul de proiect;
  • Asigurarea activității de moderator și animator în cadrul conferinței naționale organizată cu stakeholderii pentru prezentarea livrabilelor realizate în cadrul proiectului;
  • Asigurarea activității de moderator și animator în cadrul conferinței naționale organizată cu firmele pentru prezentarea livrabilelor realizate în cadrul proiectului;

Toate rezultatele obţinute în cadrul proiectului vor fi diseminate în cadrul unor evenimente dedicate la nivel local, naţional şi european.

Finanțare

Programul CE – DG HOME 2014/ISFP/AG/EFCE Economic and Financial Crime, Corruption, Environmental Crime ; Grant 30-CE-0755693/00-32

Durata de implementare: 24 de luni, 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2018

Durata programului de consultanță: septembrie 2017 – aprilie 2018

Parteneri

Proiectul este implementat de Asociația Camerelor Italiene de Comerț – Unioncamere în parteneriat cu Eurochambres – Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ şi Industrie, Camera de Comerț, Industrie și Navigație Constanța, Camere de Comerţ din Italia – Bari şi Latina și Camera de Comerţ şi Industrie a Serbiei și ste finanțat de Comisia Europeană prin DG HOME 2014/ISFP/AG/EFCE Economic and Financial Crime, Corruption, Environmental Crime.

Pentru mai multe detalii cu privire la implementarea proiectului în România