Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în Piatra-Neamț, ediția aIV-a

Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în Piatra-Neamț, ediția aIV-a Scop Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare a 24 de tineri dintr-un liceu din Municipiul Piatra Neamț în formularea și implementarea de proiecte civice în domeniul dezvoltării durabile, devenid multiplicatori ai acestor activități extracuriculare. Obiective O1: Creșterea competențelor a 24 de tineri…

Elaborarea Planului/ Angajamentului pentru integritate

Elaborarea Planului/ Angajamentului pentru integritate Companii și organizații private Angajamentul pentru integritate reprezintă primul pas pe care o companie îl poate face în direcția implementării unui management al integrității. Atât standardul ISO 37001, cât și ghiurile și rapoartele internaționale elaborate de Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică subliniază că un program…

Elaborarea codului de etică și conduită

Elaborarea codului de etică și conduită Companii și organizații private Codul de etică și conduită constituie poate cel mai popular instrument pe care orice organizație, indiferent de natura, ei îl implementează ca parte a managementului integrității. De altfel, acesta apare ca recomandare în toate documentele strategice și convențiile internaționale anticorupție, implicit cele în domeniul afacerilor,…

Elaborarea politicii pentru prevenirea conflictelor de interese

Elaborarea politicii pentru prevenirea conflictelor de interese Companii și organizații private Conflictele de interese pot apărea acolo unde interese private ale personalului, indiferent de nivelul ierarhic, sau ale familiei, rudelor și prietenilor acestuia sunt divergente cu cele ale companiei. Aceste conflicte de interese trebuie evitate, iar unde nu se poate, divulgate, astfel încât să nu…

Elaborarea politicii de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis

Elaborarea politicii de transparență organizațională și de publicare a datelor în format deschis Întreprinderi publice Potrivit aceleiași Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020, întreprinderile publice sunt obligate să publice în format deschis un set de date privind activitatea proprie, iar pentru cele cu peste 500 de angajați aceste obligații vizează și o serie de alte politici și…

Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție

Elaborarea politicii de toleranță zero la corupție Companii și organizații private Necesitatea combaterii corupției ca element integrat în managementul integrității nu face subiectul numai al standardelor și bunelor practici internaționale, ci și unui cadru mai larg de reglementare la nivelul Uniunii Europene. Începând cu decizia Consiliului UE nr. 568 din 2003 în care se discută…

Elaborarea politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol, serviciile și avantajele primite gratuit

Elaborarea politicii privind cadourile, cheltuielile de protocol, serviciile și avantajele primite gratuit Companii și organizații private Reglementarea cadourilor, călătoriilor, invitațiilor la evenimente sau oricăror alte avantaje primite cu titlu gratuit a devenit o nevoie tot mai stringentă în mediul de afaceri, pe de-o parte pe fondul problemelor și suspiciunilor de corupție pe care acestea le…

Elaborarea politicii de consultare și implicare a factorilor interesați (stakeholderilor)

Elaborarea/ adaptarea/ actualizarea politicii de consultare și implicare a stakeholderilor Companii și organizații private Consultarea și implicarea stakeholderilor vine mai mult decât o obligație stabilită prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, standardele de tip ISO, cu precădere ISO 26000 cu privire la responsabilitatea socială și alte convenții și recomandări internaționale, ea presupune responsabilitatea și răspunderea față…

Elaborarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal

Elaborarea politicii privind protecția datelor cu caracter personal Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  prevede obligația entităților de a garanta și proteja drepturile și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viată intima, familială si privată, în procesul…